Nhà Văn Trong Nhà Trường - Kim Lân (MS-265)

Author
Subject
Publisher
Published year
1999
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

TIỂU SỬ

TUYỂN TÁC PHẨM

1. Vợ nhặt

+ Hoàn cảnh sáng tác

+ Phân tích

+ Những ý kiến đánh giá

2. Làng

+ Xuất xứ

+ Ý kiến đánh giá

3. Đôi chim thành

4. Đứa con người vợ lẽ

5. Ông Cản Ngũ

6. Chuyện ở xóm Duối (trích)

CÁC NHÀ VĂN NÓI VỀ KIM LÂN

KIM LÂN VÀ CÁC BẠN VĂN

NHỮNG MẨU CHUYỆN