Lịch Sử Âm Nhạc Thế Giới (MS-450)

Subject
Book Content Language
Published year
2007
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Phần 1. Âm nhạc thời Nguyên thủy cổ đại

Âm nhạc Ai cập

Âm nhạc Ấn độ 

Âm nhạc Trung quốc

Âm nhạc Hy Lạp - La mã

Âm nhạc thời Trung cổ

Âm nhạc thời Phục hưng

Âm nhạc thế kỷ XVII – XVIII

Phần 2. Giới thiệu một số nhạc sĩ tiêu biểu

George Frederick Hendel

Johann Sebastian Bach

Chủ nghĩa cổ điển viên

Phần 3. Nhà cải cách nhạc kịch thế kỷ XVIII

Gluck

Joseph Haydn

Wolfgang Amadeus Mozart

Ludwig Van Beethoven

Phần 4. Chủ nghĩa lãng mạn

Franz Schubert

Felix Mendelssohn

Robert Schumann

Rossini

Hecto Berlioz

Frederic Chopin

Franz Liszt

Georgs Bizet

Frederic Smetana

Peterilitch Tchaikovsky