Hướng dẫn thu âm với Adobe Audition

Book Content Language
Published year
2012
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

BÀI 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH

BÀI 2: THU ÂM VỚI ADOBE AUDITION 1.5

Các liên kết tải sách

Adobe Audition   |   Ebook.chm   |   Nghe toàn bộ