Công Nghệ Lớp 9 - Sửa Chữa Xe Đạp

Category
Book Content Language
Publisher
Published year
2005
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Bài 1: Giới thiệu nghề sửa chữa xe đạp.

Bài 2: Cấu tạo của xe đạp

Bài 3: Nguyên lí chuyển động của xe đạp

Bài 4: Thực hành: Lau dầu, tra mỡ các ổ trục

Bài 5: Thực hành: Chỉnh phanh, cổ phuốc

Bài 6: Thực hành: Thay ruột dây phanh, má phanh

Bài 7: Thực hành: Vá săm, thay lốp

Bài 8: Thực hành: Thay xích, líp