Công Nghệ Lớp 9 - Lắp Đặt Mạng Điện Trong Nhà

Category
Book Content Language
Publisher
Published year
2005
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Bài 1: Giới thiệu nghề điện dân dụng

Bài 2: Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà

Bài 3: Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện

Bài 4: Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện

Bài 5: Thực hành: Nối dây dẫn điện

Bài 6: Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện

Bài 7: Thực hành: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang

Bài 8: Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn

Bài 9: Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn

Bài 10: Thực hành: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn

Bài 11: Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà

Bài 12: Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà