Lý Thuyết Âm Nhạc Cơ Bản (MS-140)

Subject
Published year
2005
Book formats
Accessible book producer
Book description

Chương I. Cao độ của âm thanh

Chương II. Trường độ

Chương III. Tiết tấu – Tiết nhịp và loại nhịp. Nhịp độ

Chương IV. Quãng.

Chương V. Điệu thức và giọng.

Chương VI. Quãng frong các giọng trưởng và thứ

Chương VII. Hợp âm

Chương VIII. Quan hệ họ hàng giữa các giống hệ thống âm chromatic

Chương IX. Xác định giọng – Dịch giọng – Chuyển giọng

Chương X. Giai điệu.

Chương XI. Ký hiệu cách diễn tấu – các dạng âm tô điểm

Chương XII. Giới thiệu sơ lược về lý thuyết âm nhạc truyền thống Việt Nam