Truyện Lịch Sử Cho Thiếu Nhi

Author
Subject
Publisher
Published year
0
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

1. Bên Bờ Thiên Mạc: nói về trận đánh quyết tử của Trần bình Trọng, chặn đường rượt đuổi  của quân Nguyên để triều đình nhà Trần đủ thời gian làm cuộc rút lui chiến lược, đợi thời cơ phản công.

2. Trên Sông Truyền Hịch: mô tả quá trình hình thành các quyết sách của triều đình nhà Trần và bối cảnh ra đời của bản hịch : Hịch tướng sỉ của Trần Quốc Tuấn cũng như những trăn trở giữa thù nhà và nợ nước.

3. Trăng Nước Chương Dương: là bản hùng ca của quân dân nhà Trần trong việc chuẩn bị tổng phản công đuổi cổ quân Nguyên.

(Nguồn chia sẻ: Đăng bởi Lê Văn Mai trên diễn đàn SMCC)