Ngữ Văn 11 - Tập I (MS-212)

Subject
Category
Publisher
Published year
2008
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Tuần 1:

- Vào phủ chúa Trịnh (trích Thượng kinh ký sự)

- Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

- Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

Tuần 2:

- Tự tình (bài II)

- Câu cá mùa thu (Thu điếu)

- Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghi luận

- Thao tác lập luận phân tích

Tuần 3:

- Thương vợ

- Đọc thêm: Khóc Dương Khuê.

- Đọc thêm: Vịnh khoa thi Hương

- Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo)

Tuần 4:

- Bài ca ngất ngưởng

- Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Sa hành đoản ca)

- Luyện tập thao tác lập luận phân tích

Tuần 5:

- Lẽ ghét thương (trích Truyện Lục Vân Tiên)

- Đọc thêm: Chạy giặc

- Đọc thêm: Bài ca phong cảnh Hương Sơn (Hương Sơn phong cảnh ca).

- Trả bài làm văn số 1

- Viết bài làm văn số 2: Nghị luận văn học (bài làm ở nhà)

Tuần 6: 

- Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

- Thực hành về thành ngữ, điển cố

Tuần 7:

- Chiếu cầu hiền (Cầu hiền chiếu)

- Đọc thêm: Xin lập khoa luật (trích Tế cấp bát điều)

- Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

Tuần 8:

- Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

- Trả bài làm văn số 2

- Thao tác lập luận so sánh

Tuần 9:

- Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kì XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945

- Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

Tuần 10:

- Hai đứa trẻ

- Ngữ cảnh

Tuần 11:

- Chữ người tử tù.

- Luyện tập thao tác lập luận so sánh

- Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh

Tuần 12:

- Hạnh phúc của một tang gia (trích Số đỏ)

- Phong cách ngôn ngữ báo chí

- Trả bài làm văn số 3

Tuần 13:

- Một số thể loại vàn học: Thơ, truyện

- Chí Phèo

- Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo)

Tuần 14:

- Chí Phèo (tiếp theo)

- Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu

- Bản tin

Tuần 15:

- Đọc thêm: Cha con nghĩa nặng (trích).

- Đọc thêm: “Vi hành”

- Đọc thêm: Tinh thần thể dục

- Luyện tập viết bản tin

- Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Tuần 16:

- Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (trích Vũ Như Tô)

- Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản

Tuần 17:

- Tình yêu trà thù hận (trích Rô–mê–ô và Giu–li–ét)

- Ôn tập phần Văn học

Tuần 18:

- Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

- Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I.

- Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I