Ngữ Văn 10 - Tập I

Subject
Category
Publisher
Published year
2006
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Tuần 1

- Tổng quan văn học Việt Nam

- Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Tuần 2 

- Khái quát văn học dân gian Việt Nam

- Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (tiếp theo)

- Văn bản

- Viết bài làm văn số 1

Tuần 3  

- Chiến thằng MTAO MXAY (Trích Đăm Xăng sử thi Tây Nguyên)

- Văn bản (tiếp theo)

Tuần 4 

- Truyện An Dương Vương và Mỵ Châu Trọng Thuỷ

- Lập dàn ý bài văn tự sự

Tuần 5 

- Uy-lit-xơ trở về, Sử thi Hy Lạp

- Trả bài làm văn số 1

Tuần 6 

- RA-MA buộc tội (Trích Ra-ma-ya-na – sử thi Ấn Độ)

- Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự

Tuần 7 

- Tấm Cám

- Miêu tả và biểu cảm trong bài văn tự sự

Tuần 8 

- Tam Đại con gà

- Nhưng nó phải bằng hai mày

- Viết bài làm văn số 2

Tuần 9

- Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa

- Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết

Tuần 10

- Ca dao hài hước

- Đọc thêm

- Luyện tập viết đoạn văn tự sự

Tuần 11 

- Ôn tập văn học dân gian Việt Nam

- Trả bài làm văn số 2

Tuần 12 

- Khái quát văn học Việt Nam từ TK10 đến hết TK19

- Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

Tuần 13 

- Tỏ lòng

- Cảnh ngày hè

- Tóm tắt văn bản tự sự

- Viết bài làm văn số 3

Tuần 14 

- Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

- Nhàn

- Đọc tiểu thanh kí

Tuần 15 

- Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ

- Đọc thêm

Tuần 16 

- Cảm xúc mùa thu

- Trình bày một vấn đề

- Trả bài làm văn số 3

Tuần 17 

- Lập kế hoạch cá nhân

- Đọc thêm

Tuần 18 

- Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh

- Lập dàn ý bài văn thuyết minh