Ngữ Văn 8 - Tập I

Subject
Category
Publisher
Published year
2006
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Bài 1

- Tôi đi học 

- Cấp độ khái quát về chủ đề của văn bản

- Tính thống nhất về chủ đề của văn bản

Bài 2

- Trong lòng mẹ (trích Những ngày thơ ấu)

- Trường từ vựng

- Bố cục văn bản

Bài 3

- Tức nước vỡ bờ (trích Tắt đèn)

- Xây dựng đoạn văn trong văn bản

- Viết bài tập làm văn số 1 – Văn tự sự (làm tại lớp)

Bài 4

- Lão Hạc

- Từ tượng hình, từ tượng thanh

- Liên kết các đoạn văn trong văn bản

Bài 5

- Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội

- Tóm tắt văn bản tự sự

- Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

- Trả bài tập làm văn số 1

Bài 6

- Cô bé bán diêm (trích)

- Trợ từ, thán từ

- Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự

Bài 7

- Đánh nhau với cối xay gió (trích Đôn Ki-hô-tê)

- Tình thái từ

- Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Bài 8

- Chiếc lá cuối cùng (trích)

- Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)

- Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Bài 9

- Hai cây phong (trích Người thầy đầu tiên)

- Nói quá 101

- Viết bài tập làm văn số 2 – Văn tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm (làm tại lớp)

Bài 10

- Ôn tập truyên kí Việt Nam

- Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000

- Nói giảm nói tránh

- Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp miêu tả và biểu cảm

Bài 11

- Câu ghép

- Trả bài tập làm văn số 2

- Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh

Bài 12

- Ôn dịch, thuốc lá

- Câu ghép (tiếp theo)

- Phương pháp thuyết minh

Bài 13

- Bài toán dân số

- Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm

- Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh

Bài 14

- Chương trình địa phương (phần Văn)

- Dấu ngoặc kép

- Luyện nói: Thuyết minh về một thứ đồ dùng

- Viết bài tập làm văn số 3 – Văn thuyết minh (làm tại lớp)

Bài 15

- Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác

- Đập đá ở Côn Lôn

- Ôn luyện về dấu câu

- Thuyết minh về một thể loại văn học

Bài 16

- Muốn làm thằng Cuội

- Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt

- Trả bài tập làm văn số 3

Bài 17

- Hai chữ nước nhà (trích)

- Hoạt động ngữ văn: Làm thơ bảy chữ

- Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I