Ngữ Văn 6 - Tập I

Subject
Category
Book Content Language
Publisher
Published year
2005
Book formats
Accessible book producer
Book description

Bài 1

- Con rồng, cháu Tiên

- Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)

- Từ và cấu tạo của từ tiếng Việt

- Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt

Bài 2

- Thánh Gióng

- Từ mượn

- Tìm hiểu chung về văn tự sự

Bài 3.

- Sơn Tinh, Thủy Tinh

- Nghĩa của từ

- Sự việc và nhân vật trong văn tự sự

Bài 4

- Sự tích Hồ Gươm

- Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự

- Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự

- Viết bài tập làm văn số 1 – Văn kể chuyện (làm ở nhà)

Bài 5

- Sọ Dừa

- Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ

- Lời văn, đoạn văn tự sự

Bài 6

- Thạch Sanh

- Chữa lỗi dùng từ

- Trả bài tập làm văn số 1

Bài 7

- Em bé thông minh

- Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)

- Luyện nói kể chuyện

Bài 8

- Cây bút thần

- Danh từ

- Ngôi kể trong văn tự sự

Bài 9

- Ông lão đánh cá và con cá vàng

- Thứ tự kể trong văn tự sự

- Viết bài tập làm văn số 2 – Văn kể chuyện (làm tại lớp)

Bài 10

- Ếch ngồi đáy giếng

- Thầy bói xem voi

- Đeo nhạc cho mèo (Tự học có hướng dẫn)

- Danh từ (tiếp theo)

- Luyện nói kể chuyện

Bài 11

- Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng

- Cụm danh từ

- Trả bài tập làm văn số 2

- Luyện tập xây dựng bài tự sự - Kể chuyện đời thường

Bài 12

- Treo biển

- Lợn cưới, áo mới

- Số từ và lượng từ

- Viết bài tập làm văn số 3 (làm tại lớp)

- Kể chuyện tưởng tượng

Bài 13

- Ôn tập truyện dân gian

- Chỉ từ 136

- Luyện tập kể chuyện tưởng tượng

Bài 14

- Con Hổ có nghĩa

- Động từ

- Cụm động từ

- Trả bài tập làm văn số 3

Bài 15

- Mẹ hiền dạy con

- Tính từ và cụm tính từ

- Bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I

Bài 16

- Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

- Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt): Rèn luyện chính tả 6

- Hoạt động ngữ văn: Thi kể chuyện

Bài 17

- Ôn tập Tiếng Việt

- Kiểm tra Tiếng Việt

- Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn)