Let’s Talk 1 (MS 801)

Publisher
Published year
0
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Contents

Unit 1A

          Let’s get to know each other! – Chúng ta hãy làm quen với nhau

Unit 1B

          Numbers  and letters – Những con số và mẫu tự

Unit 2A

          What do they look like? – Họ trông như  thế nào?

Unit 2B

          Your personality – Cá tính của bạn

Unit 3A

          What are your interests? – Những sở thích của bạn là gì?

Unit 3B

          Do you like sports? – Bạn có thích thể thao không?

Unit 4A

          It’s going to be a beautiful day! – Chắc chắn sẽ là một ngày đẹp trời!

Unit 4B

          It’s going a beautiful day! – Chắc chắn sẽ là một ngày đẹp trời!

Review puzzles – Đố vui ôn tập

Unit 5A

          Shopping – Mua sắm

Unit 5B

          Saving and spending money – Dành dụm và tiêu tiền

Unit 6A

          Eating out – Ăn ngoài

Unit 6B

          Food around the world – Thức ăn trên khắp thế giới

Unit 7A

          Close to home – Gần với quê nhà

Unit 7B

          Traveling the world – Du lịch thế giới

Unit 8A

Let’s see a movie! – Chúng mình hãy đi xem phim!

Unint 8B

          A good read – Một loại sách đọc tốt

Unit 9A

          A healthy life – Một cuộc sống lành mạnh

Unit 9B

          Sleep and dreams – Giấc ngủ và những giấc mơ

Unit 10A

Can you remember? – Bạn có thể nhớ không?

Unit 10B

          Take my advice – Hãy nghe theo lời khuyên của tôi

Unit 11A

          Out and about – Hãy hỏi thăm chốn đến

Unit 11B

          There’s plenty  to  do  - Có nhiều thứ để làm

Unit 12A

          Festival and holidays – Những buổi liên hoan và những ngày lễ

Unit 12B

          Mind your manners! – Hãy quan tâm đến cách cư xử của bạn

Review pluzzless – Đố vui ôn tập

Unit 13A

          I know that name! – Tôi biết  tên đó!

Unit 13B

          People in history – Những nhân vật trong lịch sử

Unit 14A

          My dream home – Mái ấm mơ ước của tôi

Unit 14B

          Around the world – Vòng quanh thế giới

Unit 15A

          The good old days – Những ngày xưa thân ái

Unit 15B

          Fads and trends – Những thói a dua nhất thời và những xu hướng

Unit 16A

          Utopia? – Chuyện không tưởng

Unit 16B

          Whishes and dreams – Những ước muốn và những giấc mơ