Tổng Hợp Các Bài Thuyết Trình Từ Diễn Đàn NVDA 2017

Diễn đàn được tổ chức trực tuyến từ ngày 19-21, tháng 5, 2017. Thông tin chi tiết về diễn đàn có thể xem tại: nvdacon.org

Lưu ý, nội dung các bài thuyết trình đều bằng tiếng Anh.

 

 

Blog tags

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.