Tắt Mở Talkback vàVoiceover với Phím Home

Posted on Fri, 07/14/2017 - 19:26
Lượt xem

Tắt Mở Talkback trên Android

 1. Vào App, chọn Settings.
 2. Vuốt 1-ngón sang phải tìm Accessibility.
 3. Mở Accessibility,  vuốt và chọn Direct Access.
 4. Nếu như nghe Talk Back đọc Direct Access Off , nhấn 2_chạm để kích hoặc On chức năng này. Trong Direct Acces sẽ liệt kê một số ứng dụng cho phép tắt và mở bằng cách nhấn phím Home 3 lần liên tiếp.
 5. Ở danh sách được liệt kê, vuốt 1-ngón sang phải hoặc trái để tìm Talk Back và nhấn 2_chạm để chọn mục này.

 

Lúc này, bạn đã có thể nhấn nhanh 3 lần phím Home để tắt Talkback nếu đang mở và ngược lại.

 

Tắt Mở Voiceover trên iOS

Khi đứng ở màn hình chính, bạn làm theo các bước sau:

 1. Tìm và mở Settings Button.
 2. Vuốt 1-ngón sang phải đến General Button.
 3. Mở General Button và sau đó tiếp tục vuốt sang phải chọn Acdessibility Button.
 4. Trong Accessibility Button, vuốt sang phải tìm mục cuối trong danh sách là Accessibility Shortcut.
 5. Lúc này Voice Over sẽ cho ta biết ứng dụng nào đang được chọn mắt định để tắt và mở khi nhấn phím Home 3 lần liên tiếp. Khi vào Accessibility Shortcut, ta sẽ được Voice Over thông báo: “Triplbe-Click the Home Button For”.
 6. Cũng giống như trên hệ điều hành Android, IOS sẽ liệt kê ra một  số ứng dụng cho phép chọn để tắt và mở vớ phím Home. Nếu như ở đây bạn muốn tắt mở Voice Over với phím Home thì hãy chọn Voiceover.

 

Chia sẻ bài này qua:

Blog tags