Hướng dẫn sử dụng AMIS

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Dũng.

 

Thông tin chung về AMIS(1):

 • Là phần mềm miễn phí, mã nguồn mở trên Windows được phát triển bời hiệp hội DAISY
 • Hỗ trợ đọc sách DAISY 2.02 và DAISY 3.0
 • Có đủ các chức năng cơ bản và dễ sử dụng
 • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ trong đó có tiếng Việt
 • Hiện không còn được cập nhật
 • AMIS có thể chạy không ổn định trên Windows 8.1 và Win 10
 • AMIS xung đột với K_codec (1 plug in của Windows media player) nên nếu bạn muốn sử dụng AMIS thường xuyên thì nên gỡ plug in này.
 • Khi mở sách DAISY 3.0 thì AMIS có thể chạy không ổn định
 • AMIS có chế độ tự đọc khi thao tác nên để tiện thì bạn nên tắt chế độ tự đọc:  File – Preferences Use self-voicing
 • Nếu bạn muốn đọc sách tiếng Việt ở dạng DAISY văn bản bằng AMIS thì bạn cần cài bộ đọc VOS và chọn giọng đọc phù hợp trong AMIS (vì bộ đọc Sao Mai bị lỗi)
 • Nếu bạn muốn sử dụng bản AMIS giao diện tiếng Việt thì tải bộ cài tại đây (2)

Các thao tác chính

 • Mở sách DAISY: Vào menu File – Open. Sau đó tìm đến thư mục sách DAISY và chọn tệp NCC.html (với sách DAISY 2.02) hoặc *.opf (với sách DAISY 3.0)
 • Các phím tắt thao tác
  • Mở sách: Ctrl + O
  • Tạm dừng hoặc nghe tiếp: Phím dấu cách (space)
  • Chuyển qua lại giữa các phần nội dung: Mũi tên lên / xuống
  • Chuyển qua lại giữa các câu (tua đi/tua lại): Mũi tên trái / phải
  • Mở rộng hoặc đóng các chuyên mục con: Ctrl + Q và Ctrl + P
  • Tăng hoặc giảm tốc độ đọc: Ctrl + + và Ctrl + -
  • Tốc độ mặc định: Ctrl + 0
  • Chuyển trang: Ctrl + G
  • Thay đổi kích thước chữ: Alt + V + G and Alt + V + M (view menu, bigger font/smaller font)
  • Thay đổi độ tương phản: Alt + V + P (view menu, Page style)
  • Tìm kiếm: Ctrl + F

 

Liên kết:

(1): http://www.daisy.org/amis/amis-daisy-2.02-daisy-3-playback-software

(2): http://www.daisy.org/projects/amis/languages/Setup-amis-Vietnamese.exe

Blog tags

Add new comment

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Lines and paragraphs break automatically.