Giải Mã Sức Hút Cá Nhân (MS-407)

Subject
Book Content Language
Publisher
Published year
2009
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Phần 1. Mục đích – Khám phá và xác định rõ mục đích thật sự của bạn

1. Mục đích

Phần 2 Hãy là chính bạn – Bảy hành vi tạo nên sức hút cá nhân

2. Lưu loát

3. Tự tin

4. Nhạy bén

5. Chân thật

6. Can đảm

7. Nhiệt tình

8. Phong thái

Phần 3. Sự hòa hợp – Hãy tạo ra sức hấp dẫn đặc biệt ấy

9. Sự hòa hợp: Yêu cầu về A-I-R

10. Sự hòa hợp: chú ý

11. Sự hòa hợp: Phối hợp

12. Sự hòa hợp: Quan hệ tốt

Phần 4. Tổng hợp

13. Sử dụng phương pháp A-B-C trong đời thường