Âm Nhạc Và Mỹ Thuật 6 (MS-625)

Subject
Category
Book Content Language
Publisher
Published year
2013
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Phần ÂM NHẠC

Bài mở đầu: Giới thiệu âm nhạc ở trung học cơ sở

Bài 1. Học hát: Bài Tiếng chuông và ngọn cờ

Bài 2. Học hát: Bài Vui bước trên đường xa.

Bài 3. Học hát: Bài Hành khúc tới trường.

Bài 4. Học hát: Bài Đi cấy.

Bài 5. Học hát: Bài Niềm vui của em.

Bài 6. Học hát: Bài Ngày đầu tiên đi học.

Bài 7. Học hát: Bài Tia nắng, hạt mưa.

Bài 8. Học hát: Bài Hô-la-hê, Hô-la-hô.

Phần MĨ THUẬT

Bài 1. Vẽ trang trí - Chép họa tiết trang trí dân tộc

Bài 2. Thường thức mĩ thuật - Sơ lược về mĩ thuật Việt Nam thời kì cổ đại

Bài 3. Vẽ theo mẫu - Sơ lược về Phối cảnh

Bài 4. Vẽ theo mẫu - Cách vẽ theo mẫu

Bài 5. Vẽ tranh - Cách vẽ tranh đề tài

Bài 6. Vẽ trang trí - Cách sắp xếp (bố cục) trong trang trí

Bài 7. Vẽ theo mẫu - Mẫu có dạng hình hộp và hình cầu (Vẽ hình)

Bài 8. Thường thức mĩ thuật - Sơ lược về mĩ thuật thời Lý (1010 - 1225)

Bài 9. Vẽ tranh - Đề tài Học tập

Bài 10. Vẽ trang trí - Màu sắc

Bài 11. Vẽ trang trí - Màu sắc trong trang trí

Bài 12. Thường thức mĩ thuật - Một số công trình tiêu biểu của mĩ thuật thời Lý

Bài 13. Vẽ tranh - Đề tài Bộ đội

Bài 14. Vẽ trang trí - Trang trí đường diềm

Bài 15. Vẽ theo mẫu - Mẫu dạng hình trụ và hình cầu (Tiết 1-Vẽ hình)

Bài 16. Vẽ theo mẫu - Mẫu dạng hình trụ và hình cầu (Tiết 2-Vẽ đậm nhạt)

Bài 17. Vẽ tranh - Đề tài tự do

Bài 18. Vẽ trang trí - Trang trí hình vuông

Bài 19. Thường thức mĩ thuật - Tranh dân gian Việt Nam

Bài 20. Vẽ theo mẫu - Mẫu có hai đồ vật (Tiết 1-Vẽ hình)

Bài 21. Vẽ theo mẫu - Mẫu có hai đồ vật (Tiết 2-Vẽ đậm nhạt)

Bài 22. Vẽ tranh - Đề tài Ngày Tết và mùa xuân

Bài 23. Vẽ trang trí - Kẻ chữ in hoa nét đều

Bài 24. Thường thức mĩ thuật - Giới thiệu một số tranh dân gian Việt Nam

Bài 25. Vẽ tranh - Đề tài Mẹ của em

Bài 26. Vẽ trang trí - Kẻ chữ in hoa nét thanh nét đậm

Bài 27. Vẽ theo mẫu - Mẫu có hai đồ vật (Tiết 1-Vẽ hình)

Bài 28. Vẽ theo mẫu - Mẫu có hai đồ vật (Tiết 2-Vẽ đậm nhạt)

Bài 29. Thường thức mĩ thuật - Sơ lược về mĩ thuật thế giới thời kì cổ đại

Bài 30. Vẽ tranh - Đề tài Thể thao, văn nghệ

Bài 31. Vẽ trang trí - Trang trí chiếc khăn để đặt lọ hoa

Bài 32. Thường thức mĩ thuật - Một số công trình tiểu biểu của mĩ thuật Ai Cập, Hi Lạp, La Mã thời kì cổ đại

Bài 33-34. Vẽ tranh - Đề tài Quê hương em

Bài 35. Trưng bày kết quả học tập trong năm học