360 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Vật Lý 6 (MS-633)

Subject
Category
Book Content Language
Published year
2013
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Chương 1. CƠ HỌC

Phần 1. Các phép đo trong cơ học - đo độ dài thể tích - khối lượng

Phần 2. Lực - hai lực cân bằng - tác dụng lực trọng lực - lực đàn hồi

Phần 3. Trọng lượng - khối lượng - trọng lượng riêng – khối lượng riêng

Phần 4. Máy cơ đơn giản: mặt phẳng nghiêng - đòn bẩy - ròng rọc

Chương 2. NHIỆT HỌC

Phần 1. Sự nở vì nhiệt của các chất rắn - lỏng - khí và ứng dụng - nhiệt kế

Phần 2. Sự nóng chảy và đông đặc

Phần 3. Sự bay hơi và ngưng tự

Phần 4. Sự sôi