Hướng Dẫn Học Và Làm Bài Làm Văn Ngữ Văn 6 - Tập 1 (MS-620)

Subject
Category
Book Content Language
Published year
2012
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Bài 1:

- Con Rồng, cháu Tiên       

- Từ và cấu tạo từ tiếng Việt                      

- Giao tiếp văn bản và phương thức biểu đạt       

Bài 2:

- Thánh Gióng  

- Từ mượn

- Tìm hiểu chung về văn tự sự   

Bài 3:

- Sơn Tinh, Thủy Tinh

- Nghĩa của từ                  

- Sự việc và nhân vật trong văn tự sự 

Bài 4:

- Sự tích Hồ Gươm    

- Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự 

- Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự      

- Viết bài tập làm văn số 1 

Bài 5:

- Sọ Dừa                  

- Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ

- Lời văn, đoạn văn tự sự   

Bài 6:

- Thạch Sanh    

- Chữa lỗi dùng từ     

Bài 7:

- Em bé thông minh  

- Chữa lỗi dùng từ     

- Luyện nói, kể chuyện      

Bài 8:

- Cây bút thần  

- Danh từ 

- Ngôi kể trong văn tự sự   

Bài 9:

- Ông lão đánh cá và con cá vàng       

- Thứ tự kể trong văn tự sự

- Viết bài tập làm văn số 2 

- Một số bài văn tham khảo

Bài 10:

- Ếch ngồi đáy giếng 

- Thầy bói xem voi    

- Danh từ (tiếp theo)

- Luyện nói, kể chuyện

Bài 11:    

- Chân, tay, tai, mắt, miệng               

- Cụm danh từ  

Bài 12:

- Treo biển       

- Lợn cưới, áo mới     

- Số từ và lượng từ    

- Kể chuyện tưởng tượng   

- Viết bài tập làm văn số 3 (Kể chuyện đời thường)

- Luyện tập kể chuyện tưởng tượng    

Bài 13:

- Ôn tập truyện dân gian   

- Chỉ từ            

Bài 14:

- Con hổ có nghĩa      

- Động từ 

- Cụm động từ          

Bài 15:

- Mẹ hiền dạy con     

- Tính từ và cụm tính từ    

- Thầy thuốc giỏi cốt ở tấm lòng