Quản Lý Hiệu Quả Lớp Học (MS-190)

Subject
Book Content Language
Published year
2011
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Chương 1. Vai trò chủ đạo của quản lí hiệu quả lớp học

Chương 2. Nội quy và quy tắc ứng xử

Chương 3. Can thiệp kỉ luật

Chương 4. Mối quan hệ thầy - trò

Chương 5. Định hướng tâm lí

Chương 6. Trách nhiệm của học sinh đối với quản lí lớp học

Chương 7. Để có một khởi đầu tốt

Chương 8. Quản lí ở cấp trường học