Quản Trị Thương Hiệu (MS-99)

Subject
Book Content Language
Published year
2009
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Phần 1. Sức mạnh của quản trị thương hiệu

Chương 1. Sống trong một thế giới thương hiệu

Chương 2. Quản trị thương hiệu là gì?

Chương 3. Lược sử phát triển của quản trị thương hiệu

Chương 4. Thương mại điện tử giúp thương hiệu trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết

Phần 2. Học cách tư duy của một nhà quản trị thương hiệu

Chương 5. Bắt đầu định hướng trở thành nhà quản trị thương hiệu

Chương 6. Vai trò quan trọng và trách nhiệm nặng nể của nhà quản trị thương hiệu

Chương 7. Giá trị thương hiệu: Tiền trong ngân hàng

Chương 8. Sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của thương hiệu

Phần 3. Bạn nhận được: Niềm vui, sự sáng tạo và nguồn cảm hứng

Chương 9. Tên thương hiệu đơn giản chỉ là từ ngữ?

Chương 10. Cặp đôi quyền lực: Thương hiệu + Tuyên bố định vị

Chương 11. Phát triển thương hiệu: Thông tin và giáo dục cũng mang thương hiệu

Chương 12. Phát triển thương hiệu: Thương hiệu của sản phẩm, dịch vụ và khoa học

Chương 13. Phát triển thương hiệu: Những người nổi tiếng và các kênh truyền thông

Phần 4. Xây dựng quan điểm thương hiệu

Chương 14. Hồ sơ thương hiệu

Chương 15. Phân tích thị trường mục tiêu

Chương 16. Hệ thống các kênh phân phối

Chương 17. Xác định đối thủ cạnh tranh

Chương 18. Phương thức định giá

Chương 19. Chiến lược truyền thông: Những điều đúng đắn và phù hợp với thương hiệu

Phần 5. Nắm quyền sở hữu: Phần quản lý chung của quản trị thương hiệu

Chương 20. Không ngừng phân tích: Học cách yêu các con số

Chương 21. Thước đo thành công

Chương 22. Song hành cùng xúc tiến bán hàng: Bạn phải thay đổi không ngừng

Chương 23. Tương lai của quản trị thương hiệu