Vị giám đốc một phút và con khỉ (MS-1159)

Subject
Book Content Language
Publisher
Published year
2008
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Lần đầu trong vai trò giám đốc

Gặp lại vị Giám Đốc Một Phút

Song đề quản lý cơ bản

Những mâu thuẫn nội tại

“Con khỉ” đang thuộc về ai?

Đi tìm giải pháp

“Thức tỉnh”

Trả “khỉ” về chuồng

Nguyên tắc quản lý “khỉ” của Oncken

Nguyên tắc thứ nhất: “Miêu tả rõ ràng”

Nguyên tắc thứ hai: “Làm việc có trách nhiệm”

Nguyên tắc thứ ba: “Áp dụng bảo hiểm”

Nguyên tắc thứ tư: “Kiểm tra định kỳ”

Ba phạm trù thời gian

Các liên kết tải sách

Phần 1   |   Phần 2   |   Phần 3   |   Phần 4   |   Phần 5