2.3 Duyệt nhiều hộp thư bằng một tài khoản trong Gmail

Nếu có nhiều tài khoản Gmail và việc quản lý các tài khoản này khiến bạn gặp khó khăn do phải đăng nhập vào nhiều hộp thư khác nhau thì Multiple Inboxes trong Gmail Labs là giải pháp hữu ích đối với bạn trong trường hợp này. Tính năng này cho phép bạn gom nhiều hộp thư vào một tài khoản Gmail. Bạn chỉ cần đăng nhập vào tài khoản chính của bạn đã chọn trước thì có thể duyệt được thư trong những tài khoản phụ khác.

Cách thực hiện:

Bạn đăng nhập vào hộp thư chính rồi nhấn Insert + F7 và chọn Settings rồi enter. Nhấn H đến setting heading rồi dùng mũi tên tìm đến link Labs rồi nhấn enter. Tiếp theo, tìm đến mục Multiple Inboxes (bằng cách nhấn insert + F7 rồi nhấn end về cuối danh sách rồi dùng mũi tên lên đến mục send feedback thứ nhất rồi nhấn mũi tên lên tới chữ send feedback thứ 21 rồi nhấn tab đến mục move to link và enter vào, rồi dùng mũi tên xuống sẽ thấy được mục Multiple Inboxes) rồi dùng mũi tên xuống tìm đến mục Enable và nhấn khoảng trắng để chọn rồi nhấn Save changes buton để lưu lại thay đổi.

Sau đó, bạn đăng nhập vào tài khoản phụ, cũng vào Settings. Tiếp đó nhấn H đến setting heading rồi dùng mũi tên tìm đến link Forwarding and POP/IMAP rồi enter và nhấn R đến mục Forward a copy of incoming mail to nhấn khoảng trắng để chọn và dùng mũi tên xuống tới email address rồi gõ vào tài khoản chính, sau đó lưu lại bằng việc nhấn Save changes button.

Cuối cùng trở lại tài khoản chính, vào Settings. Nhấn H đến setting heading rồi dùng mũi tên tìm đến link Multiple Inboxes ở ô Pane 0 điền vào to: tài khoản phụ và nhấn Save changes. Thực hiện tương tự với các tài khoản khác

Và bây giờ bạn có thể xem thư của nhiều địa chỉ gmail trong hộp thư của email chính.

Chúc bạn thành công!

Chia sẻ bài này qua: