Tay không gây dựng cơ đồ (MS-1139)

Subject
Published year
2010
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Chương 1: Ông chủ 25 xu

Chương 2: Theo đuổi ước mơ đến cùng

Chương 3: Cưỡng lại số phận

Chương 4: Bình minh

Chương 5: Dự lễ khánh thành cao ốc Ngân hàng Bangkok

Chương 6: Chiếc xe hơi đúng nghĩa đầu tiên

Chương 7: Bài học kinh nghiệm Paul Krampe

Chương 8: Trời quang mây tạnh

Chương 9: Phần thưởng dành cho người dám ước mơ

Chương 10: Mùa bão tố

Chương 11: Đường đời

Chương 12: Gió đổi chiều

Chương 13: Một bước tiến xa

Chương 14: Cổ đông mới

Chương 15: Người bán hàng xuất sắc

Chương 16: Vươn ra thế giới

Chương 17: Khủng hoảng kinh tế

Chương 18: Phát triển bền vững

Chương 19: Xuất xứ các tên gọi

Chương 20: Giấc mơ chờ ngày thành hiện thực

Chương 21: Dục vọng của con người

Chương 22: Hướng đến sự trường tồn

Chương 23: Dòng máu Amata

Chương 24: Nếp sống tề gia

Chương 25: Mạnh thường quân

Chương 26: Quan hệ công chúng

Chương 27: Công việc khó khăn nhất

Chương 28: Sự đầu tư quan trọng

Chương 29: Amata được tự do

Chương 30: Thành phố Amata

Chương 31: Tôi se không làm ông chủ nữa

Chương 32: Tính kỷ luật

Chương 33: Tri túc bất nhục

Các liên kết tải sách

Phần 1   |   Phần 2   |   Phần 3   |   Phần 4   |   Phần 5   |   Phần 6   |   Phần 7   |   Phần 8   |   Phần 9   |   Phần 10   |   Phần 11   |   Phần 12