Giúp Trẻ Hướng Tới Thành Công

Subject
Book Content Language
Publisher
Published year
2005
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Chương 1. Tố chất thành công cần có trong tương lai

I. Tích cực hành động

II. Nắm chắc thời cơ

III. Sáng tạo

IV. Nhiệt tình

V. Học cách đối mặt với khó khăn

VI. Lòng tự tin

VII. Tôn trọng và hiểu người khác

VIII. Giàu tình yêu thương

Chuơng 2. Khởi điểm của thành công là học tốt

I. Những sai lầm trong việc chỉ đạo học tập ở gia đình

II. Phương pháp cơ bản trong hướng dẫn học tập ở gia đình

III. Những góp ý nhằm nâng cao trình độ giáo dục gia đình một cách thực chất

Chương 3. Hứng thú là người thầy tốt nhất

I. Hứng thú là gì?

II. Hứng thú khiến người ta ham học, biết học và thành công

III. Làm thế nào đế bồi dưỡng niềm hứng thú ở trẻ

Chương 4. Khai phá ý thức tiềm ẩn của trẻ

I. Ý thức tiềm ẩn là gì?

II. Học tập bằng ý thức tiềm ẩn

III. Khai thác việc học tập bằng ý thức tiềm ẩn

Chương 5. Thói quen đề tài luôn mới từ trước đến nay

I. Đặc trưng thời đại của thói quen học tập

II. Cụ thể hóa và hệ thống hóa thói quen học tập

III. Nguyên tắc chính của việc bồi dưỡng thói quen học tập

IV. Sách lược cơ bản và phương pháp bồi dưỡng thói quen học tập

Chương 6. Quan tâm tới hiệu quả bài học trên lớp của trẻ

I. Đi học có tác dụng to lớn đối với việc học tập và phát triển của con người

II. Mục tiêu bậc thang của trình độ hành vi lên lớp

III. Làm thế nào để giúp trẻ nâng cao trình độ học trên lớp

Chương 7. Chuẩn bị bài mới là một cách tìm tòi tự giác

I. Vượt trước, chủ động, tìm tòi

II. Mục tiêu bậc thang của trình độ hành vi chuẩn bị bài mới và các thao tác

III. Hướng dẫn trẻ chuẩn bị bài có kết hợp thực tiễn

IV. Chuẩn bị bài mới theo đặc điểm môn học

Chương 8. Thực hiện sáng tạo qua việc ôn tập

I. Nhấn mạnh, làm sâu và khái quát hơn

II. Mục tiêu bậc thang và các thao tác về trình độ hành vi ôn tập

III. Kết hợp ôn tập ngày thường với ôn tập theo giai đoạn

Chương 9. Dùng bài tập để kiểm tra thành quả học tập

I. Tỉnh ngộ, linh hoạt, trí năng, phẩm chất

II. Mục tiêu bậc thang của trình độ hành vi bài tập và các thao tác

III. Làm tốt bài tập bên ngoài