THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA TIN HỌC CĂN BẢN

  • Time to read 1 minute

TRUNG TÂM HƯỚNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ TRỢ GIÚP CHO NGƯỜI MÙ SAO MAI

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA TIN HỌC CĂN BẢN

A. Đối tượng

- Người khiếm thị

- Yêu cầu biết đọc và viết thành thạo

B. Mục tiêu khóa học

- Kiến thức cơ bản về máy tính

- Làm quen với bàn phím và luyện ngón

- Quản lý thư mục, tập tin

- Sử dụng cơ bản phần mềm đọc màn hình JAWS

- Soạn thảo, trình bày văn bản đơn giản với MS word

- Duyệt một trang web (đọc báo, nghe nhạc,)…

- Làm việc với thư điện tử (e-mail)

- Chát, giao lưu bạn bè thông qua Skype, facebook

- …

C. Nội dung chương trình

Khóa học gồm các học phần:

- Làm quen bàn phím và luyện ngón

- Windows cơ bản

- Jaws cơ bản

- Word cơ bản

- Internet

- Một số phần mềm hỗ trợ khác.

D. Thời gian và địa điểm

- Ngày khai giảng:

Lớp THCB 2015A: khai giảng ngày 04/04/2015, kết thúc ngày 11/08/2015.

- Thời gian học: 3 tháng, tuần 2 buổi chiều thứ 2, thứ 5, từ 14h – 16h.

Lớp THCB 2015B: khai giảng ngày 05/04/2015, kết thúc ngày 12/08/2015.

- Thời gian học: 3 tháng, tuần 2 buổi sáng thứ 3, thứ 6, từ 9h – 11h.

Địa điểm: phòng học, Trung Tâm Hướng Nghiệp & Công Nghệ trợ giúp cho người mù Sao Mai

74/17 Bùi Quang Là, P. 12, Q. Gò Vấp, TP. HCM

E. Liên hệ đăng ký

Trung Tâm Hướng Nghiệp & Công Nghệ Trợ Giúp Cho Người Mù Sao Mai.

74/17 Bùi Quang Là, P.12, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.

ĐT: 84- 8- 62573309

E-mail: saomai.vanphong@gmail.com; saomai.congnghe@gmail.com

Thông tin đăng kí gồm:

- Tên khóa học

- Họ và Tên

- Số điện thoại

- Trường đang theo học / nơi đang công tác

- Năm học

- Ngành học

- Địa chỉ liên hệ