THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA TIN HỌC VĂN PHÒNG

  • Time to read 1 minute

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA TIN HỌC VĂN PHÒNG

A. Đối tượng

- Học sinh, sinh viên khiếm thị.

- Yêu cầu: học viên đã có trình độ vi tính cơ bản.

B. Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có khả năng:

- Soạn thảo, trình bày văn bản, bài báo cáo, bài tiểu luận, bài luận văn, luận án,… bằng chương trình Microsoft Office Word 2010.

- Sử dụng thành thạo Microsoft Office Excel 2010 để tạo, trang trí bảng biểu, tính toán, thống kê, trích lọc dữ liệu,…

- Thiết kế một bài trình chiếu thuyết trình bằng chương trình Microsoft Office Powerpoint 2010

- Quản lý thư điện tử với chương trình gửi nhận thư (Mail Client)

C. Nội dung chương trình:

Khóa học gồm các học phần:

- Học phần Microsoft Office Word 2010

- Học phần Microsoft Office Excel 2010

- Học phần Microsoft Office Powerpoint2010

- Trình quản lý thư điện tử Mozilla Thunder Bird hoặc Microsoft Office Outlook 2010

D. Thời gian và địa điểm

- Ngày khai giảng: 01/07/2015, ngày kết thúc: 28/08/2015

- Thời gian học: 2 tháng, tuần 2 buổi chiều thứ 4, thứ  6

Địa điểm: phòng học, trung tâm Hướng nghiệp & Công nghệ trợ giúp cho người mù Sao Mai

74/17 Bùi quang Là, P. 12, Q. Gò Vấp, TP. HCM

E. Liên hệ đăng ký

Trung Tâm Hướng Nghiệp & Công Nghệ Trợ Giúp Cho Người Mù Sao Mai.

74/17 Bùi Quang Là, P.12, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.

ĐT: 84- 8- 62573309

E-mail: saomai.vanphong@gmail.com; saomai.congnghe@gmail.com

F. Nội dung đăng ký gồm:

- Tên khóa học

- Họ và Tên

- Số điện thoại

- Trường đang theo học / nơi đang công tác

- Năm học

- Ngành học

- Địa chỉ liên hệ