5. Câu hỏi

Câu hỏi 1: Nên dùng Standby hay Hibernate? Và những lúc không dùng laptop, nên để máy ở chế độ ngủ tạm (Standby) hay ngủ đông (Hibernate)?

Trả lời:

Chế độ Standby đưa máy tính vào trạng thái giống như tắt máy, cho phép bạn trở lại trạng thái trước đó chỉ vài giây (không như khởi động lại máy tính có thể mất tới vài phút). Nhưng máy tính ở trạng thái ngủ tạm vẫn tốn pin.

Trong khi đó, chế độ ngủ đông ghi lại trạng thái hiện thời của máy tính và lưu tạm vào một file trong ổ cứng, sau đó tắt hoàn toàn máy tính. Khi bạn mở máy tính, nó sẽ chạy file lưu tạm đó và đưa máy tính trở lại trạng thái trước lúc ngủ động mà cần khởi động lại máy tính.

So với chế độ ngủ tạm, ngủ động không tiêu tốn pin. Tuy nhiên, chế độ ngủ động mở máy tính lâu hơn chế độ ngủ tạm khoảng 10-20 giây. Tóm lại, trừ khi bạn dùng laptop bằng điện trực tiếp nếu không nên sử dụng chế độ ngủ động trong hầu hết thời gian để tiết kiệm pin.

 

Câu hỏi 2: Thay đổi chức năng của nút power bằng cách nào trong Windows XP?

Trả lời:

Trong WinXP, nút Power dùng để tắt nguồn (Shutdown).dể tránh trường hợp khi bạn lỡ chạm tay nhần vào nút Power thì máy tính của bạn thì máy tính bị tắt, bạn có thể thay đổi chức năng của nút Power từ shutdows sang chế độ standby hay Hibernate bằng cách.

1. Vào control pannel

2. Chọn mục Power options rồi nhấn enter.

3. Nhấn Ctrl + Tab qua trang Advanced.

4. Nhấn tab đến mục: When I press the power button… combo box.

5. Dùng mũi tên chọn một mục mà bạn muốn Stand by (ngủ tạm), Hibernate (ngủ đông), do notthing (không gì xảy ra), ask me what to do…

6. Chọn xong bạn nhấn tab đến OK và kích hoạt vào để hoàn tất.

Chia sẻ bài này qua: