17 Video Hướng Dẫn Sử Dụng NVDA Cơ Bản

Cảm ơn bạn Nguyễn Văn Dũng đã chia sẻ loạt video hướng dẫn sử dụng NVDA. Tuy là phiên bản NVDA sử dụng trong loạt video này đã cũ nhưng chúng tôi hy vọng nó sẽ vẫn còn hữu ích cho những bạn mới bắt đầu với trình đọc màn hình NVDA.

 

Videos Hướng Dẫn Sử Dụng NVDA chia sẻ bởi Nguyễn Văn Dũng
Video URL
https://youtu.be/DQc2RX1c1XQ
https://youtu.be/lPCcpJZfl94
https://youtu.be/23OpSZFNhHs
https://youtu.be/-houGjZ44QA
https://youtu.be/S_W_jG34q2w
https://youtu.be/pym-NIdIxqU
https://youtu.be/qkfZ-bvt_Wg
https://youtu.be/lDHk-W0UylY
https://youtu.be/DQPSgzi0ybY
https://youtu.be/wgZyWn-o4Gg
https://youtu.be/xs0vmeTOfos
https://www.youtube.com/watch?v=FabeNjcbOjc&feature=youtu.be
https://youtu.be/XBZZexqfiFQ
https://youtu.be/F__xeEQWfIk
https://youtu.be/TLFWJcsgpb4
https://www.youtube.com/watch?v=7JjAheRc2z8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BPc3RLslw5k

Chia sẻ bài này qua:

Blog tags

Viết bình luận

Văn bản thuần

  • Không được dùng mã HTML.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.