17 Video Hướng Dẫn Sử Dụng NVDA Cơ Bản

Cảm ơn bạn Nguyễn Văn Dũng đã chia sẻ loạt video hướng dẫn sử dụng NVDA. Tuy là phiên bản NVDA sử dụng trong loạt video này đã cũ nhưng chúng tôi hy vọng nó sẽ vẫn còn hữu ích cho những bạn mới bắt đầu với trình đọc màn hình NVDA.

 

Videos Hướng Dẫn Sử Dụng NVDA chia sẻ bởi Nguyễn Văn Dũng

https://youtu.be/DQc2RX1c1XQ

https://youtu.be/lPCcpJZfl94

https://youtu.be/23OpSZFNhHs

https://youtu.be/-houGjZ44QA

https://youtu.be/S_W_jG34q2w

https://youtu.be/pym-NIdIxqU

https://youtu.be/qkfZ-bvt_Wg

https://youtu.be/lDHk-W0UylY

https://youtu.be/DQPSgzi0ybY

https://youtu.be/wgZyWn-o4Gg

https://youtu.be/xs0vmeTOfos

https://www.youtube.com/watch?v=FabeNjcbOjc&feature=youtu.be

https://youtu.be/XBZZexqfiFQ

https://youtu.be/F__xeEQWfIk

https://youtu.be/TLFWJcsgpb4

https://www.youtube.com/watch?v=7JjAheRc2z8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=BPc3RLslw5k

Chia sẻ bài này qua:

Blog tags

Viết bình luận

Văn bản thuần

  • Không được dùng mã HTML.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.