Đọc sách DAISY bằng Kota Daisy Reader trên Android

Ngày tạoT4, 09/19/2018 - 22:05
Lượt xem
9

Kota là ứng dụng đọc sách DAISY miễn phí được thiết kế riêng cho người khiếm thị Việt Nam với đầy đủ các tính năng cơ bản và có giao diện tiếng Việt. Ứng dụng hỗ trợ đọc sách nói DAISY, sách DAISY văn bản hoặc có đủ âm thanh và văn bản ở cả hai định dạng DAISY 2.02 và DAISY 3.0. Bài viết này sẽ giới thiệu một vài thông tin cơ bản về ứng dụng này.

Kota là ứng dụng đọc sách DAISY miễn phí được thiết kế riêng cho người khiếm thị Việt Nam với đầy đủ các tính năng cơ bản và có giao diện tiếng Việt. Ứng dụng hỗ trợ đọc sách nói DAISY, sách DAISY văn bản hoặc có đủ âm thanh và văn bản ở cả hai định dạng DAISY 2.02 và DAISY 3.0. Bài viết này sẽ giới thiệu một vài thông tin cơ bản về ứng dụng này.

Chia sẻ bài này qua:

Viết bình luận

Văn bản thuần

  • Không được dùng mã HTML.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
CAPTCHA
This question to confirm you are not a spam bot.