Tổng Hợp Các Bài Thuyết Trình Từ Diễn Đàn NVDA 2017

Diễn đàn được tổ chức trực tuyến từ ngày 19-21, tháng 5, 2017. Thông tin chi tiết về diễn đàn có thể xem tại: nvdacon.org

Lưu ý, nội dung các bài thuyết trình đều bằng tiếng Anh.

 

 

Chia sẻ bài này qua:

Blog tags

Viết bình luận

Văn bản thuần

  • Không được dùng mã HTML.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.