Thư Viện Sách Tiếp Cận https://www.saomaicenter.org/vi/book-library.xml vi EM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAM https://www.saomaicenter.org/library/education/em-yeu-quoc-viet-nam <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">EM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAM</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/vi/user/dangmanhcuong" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">dangmanhcuong</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T5, 06/27/2019 - 15:26</span> <div class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> <span class="a2a_kit a2a_kit_size_32 addtoany_list" data-a2a-url="https://www.saomaicenter.org/library/education/em-yeu-quoc-viet-nam" data-a2a-title="EM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAM"><p><b>Chia sẻ bài này qua:</b></p><a class="a2a_button_email"></a><a class="a2a_button_facebook a2a_counter"></a><a class="a2a_button_twitter"></a><a class="a2a_button_google_plusone"></a><a class="a2a_button_linkedin a2a_counter"></a><a class="a2a_dd addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.saomaicenter.org%2Flibrary%2Feducation%2Fem-yeu-quoc-viet-nam&amp;title=EM%20Y%C3%8AU%20T%E1%BB%94%20QU%E1%BB%90C%20VI%E1%BB%86T%20NAM"></a></span> <div class="field field--name-field-book-content-language field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Ngôn Ngữ Nội Dung Sách</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/tags/book-content-language/vietnamese" hreflang="zxx">Vietnamese</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-chuyen-nganh field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Chủ đề</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/book-subject/giao-duc" hreflang="vi">Giáo dục</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-book-category field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Thể loại</div> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/book-category/tham-khao-nghien-cuu" hreflang="vi">Tham khảo - Nghiên Cứu</a></div> </div> <div class="field field--name-field-author field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Tác giả</div> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/tac-gia/ts-trinh-dinh-bay-ts-tran-van-chuong" hreflang="vi">TS. Trịnh Đình Bảy - TS. Trần Văn Chương</a></div> </div> <div class="field field--name-field-published-year field--type-integer field--label-above"> <div class="field__label">Năm xuất bản</div> <div class="field__item">2006</div> </div> <div class="field field--name-field-publisher field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Nhà xuất bản</div> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/nha-xuat-ban/nha-xuat-ban-giao-duc-nha-xuat-ban-chinh-tri-quoc-gia" hreflang="vi">NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC - NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA</a></div> </div> <div class="field field--name-field-book-format field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Định dạng sách</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/book-formats/daisy-audio-only" hreflang="vi">Daisy Audio Only</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-source field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Nhà xuất bản sách tiếp cận</div> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/nha-san-xuat-sach-tiep-can/thu-vien-khoa-hoc-tong-hop-hcm" hreflang="vi">Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM</a></div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-book-description field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field__label">Sơ lược sách</div> <div class="field__item"><p>MỤC LỤC<br /> Lời tác giả<br /> Phần 1: Non nước Việt Nam<br /> Phần 2: Sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam<br /> Phần 3: Tinh thần yêu nước của dân tộc ta qua các thời kỳ lịch sử<br /> Phần 4: Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong thời kỳ mới<br /> Phần 5: Học tập và rèn luyện để trở thàng con người mới Việt Nam xã hội chủ nghĩa<br /> Lời cảm ơn!</p></div> </div> <div class="field field--name-field-copyright-by field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Copyright by</div> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/ban-quyen-sach-thuoc/nha-xuat-ban-giao-duc-nha-xuat-ban-chinh-tri-quoc-gia" hreflang="vi">NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC - NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA</a></div> </div> </div> </div> Thu, 27 Jun 2019 08:26:48 +0000 dangmanhcuong 4363 at https://www.saomaicenter.org ĐỪNG BAO GIỜ TỪ BỎ ƯỚC MƠ https://www.saomaicenter.org/library/literature/dung-bao-gio-tu-bo-uoc-mo <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">ĐỪNG BAO GIỜ TỪ BỎ ƯỚC MƠ</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/vi/user/dangmanhcuong" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">dangmanhcuong</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T5, 06/27/2019 - 15:16</span> <div class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> <span class="a2a_kit a2a_kit_size_32 addtoany_list" data-a2a-url="https://www.saomaicenter.org/library/literature/dung-bao-gio-tu-bo-uoc-mo" data-a2a-title="ĐỪNG BAO GIỜ TỪ BỎ ƯỚC MƠ"><p><b>Chia sẻ bài này qua:</b></p><a class="a2a_button_email"></a><a class="a2a_button_facebook a2a_counter"></a><a class="a2a_button_twitter"></a><a class="a2a_button_google_plusone"></a><a class="a2a_button_linkedin a2a_counter"></a><a class="a2a_dd addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.saomaicenter.org%2Flibrary%2Fliterature%2Fdung-bao-gio-tu-bo-uoc-mo&amp;title=%C4%90%E1%BB%AANG%20BAO%20GI%E1%BB%9C%20T%E1%BB%AA%20B%E1%BB%8E%20%C6%AF%E1%BB%9AC%20M%C6%A0"></a></span> <div class="field field--name-field-book-content-language field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Ngôn Ngữ Nội Dung Sách</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/tags/book-content-language/vietnamese" hreflang="zxx">Vietnamese</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-chuyen-nganh field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Chủ đề</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/book-subject/van-hoc" hreflang="vi">Văn học</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-book-category field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Thể loại</div> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/book-category/khac" hreflang="vi">Khác...</a></div> </div> <div class="field field--name-field-author field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Tác giả</div> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/tac-gia/nhieu-tac-gia" hreflang="vi">Nhiều tác giả</a></div> </div> <div class="field field--name-field-published-year field--type-integer field--label-above"> <div class="field__label">Năm xuất bản</div> <div class="field__item">2006</div> </div> <div class="field field--name-field-publisher field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Nhà xuất bản</div> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/nha-xuat-ban/tong-hop" hreflang="vi">TỔNG HỢP</a></div> </div> <div class="field field--name-field-book-format field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Định dạng sách</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/book-formats/daisy-audio-only" hreflang="vi">Daisy Audio Only</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-source field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Nhà xuất bản sách tiếp cận</div> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/nha-san-xuat-sach-tiep-can/thu-vien-khoa-hoc-tong-hop-hcm" hreflang="vi">Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM</a></div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-book-description field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field__label">Sơ lược sách</div> <div class="field__item"><p>MỤC LỤC<br /> Lời giới thiệu<br /> Khát vọng của nàng Violet<br /> Chiếc dù màu đỏ<br /> Âm thanh của sự kiên trì<br /> Cậu bé hái sao<br /> Tấm lòng người mẹ nuôi<br /> Điều kỳ diệu của niềm tin<br /> Nổ lực có giá trị nhất<br /> Giành cho bạn<br /> Hãy tin vào những phép mầu<br /> Đôi mắt của tâm hồn<br /> Nhà văn tí hon<br /> Thiên thần tuyết<br /> Thắng và thua<br /> Đừng bao giờ<br /> Khát vọng của tuổi trẻ<br /> Hãy tin vào chính mình<br /> Đường hầm xuyên qua trái đất<br /> Những giá trị cuộc sống<br /> Những lá thư<br /> Điều gì là quan trọng<br /> Con đường dẫn đến thành công<br /> Sự chia sẻ giản đơn<br /> Cậu bé mù và bông hoa dại<br /> Bài trượt băng của HeiDi<br /> Chiếc chân giả và cuộc hành trình<br /> Để cuộc sống ý nghĩa hơn<br /> Những đồng xu của bà<br /> Chiếc xe lăng dưới mưa<br /> Cục tẩy của tôi<br /> Dải băng màu đỏ<br /> Và tôi đã làm được<br /> Họ đã không từ bỏ<br /> Những lựa chọn cho cuộc sống<br /> Hãy bắt đầu từ những điều bình dị<br /> Ngày hôm nay tôi sẽ<br /> Ước mơ và hiện thực<br /> Ngọn gió và cây sồi<br /> Giá trị vĩ đại của một tai nạn<br /> hoặc sống, hoặc tồn tại<br /> Những khả năng vô tận<br /> Điều chúng tôi không nói<br /> Lời cám ơn!</p></div> </div> <div class="field field--name-field-copyright-by field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Copyright by</div> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/ban-quyen-sach-thuoc/nha-xuat-ban-tong-hop" hreflang="vi">Nhà xuất bản tổng hợp</a></div> </div> </div> </div> Thu, 27 Jun 2019 08:16:07 +0000 dangmanhcuong 4362 at https://www.saomaicenter.org ĐƯA CON TRỞ LẠI THIÊN ĐƯỜNG https://www.saomaicenter.org/library/literature/dua-con-tro-lai-thien-duong <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">ĐƯA CON TRỞ LẠI THIÊN ĐƯỜNG</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/vi/user/dangmanhcuong" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">dangmanhcuong</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T5, 06/27/2019 - 15:14</span> <div class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> <span class="a2a_kit a2a_kit_size_32 addtoany_list" data-a2a-url="https://www.saomaicenter.org/library/literature/dua-con-tro-lai-thien-duong" data-a2a-title="ĐƯA CON TRỞ LẠI THIÊN ĐƯỜNG"><p><b>Chia sẻ bài này qua:</b></p><a class="a2a_button_email"></a><a class="a2a_button_facebook a2a_counter"></a><a class="a2a_button_twitter"></a><a class="a2a_button_google_plusone"></a><a class="a2a_button_linkedin a2a_counter"></a><a class="a2a_dd addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.saomaicenter.org%2Flibrary%2Fliterature%2Fdua-con-tro-lai-thien-duong&amp;title=%C4%90%C6%AFA%20CON%20TR%E1%BB%9E%20L%E1%BA%A0I%20THI%C3%8AN%20%C4%90%C6%AF%E1%BB%9CNG"></a></span> <div class="field field--name-field-book-content-language field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Ngôn Ngữ Nội Dung Sách</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/tags/book-content-language/vietnamese" hreflang="zxx">Vietnamese</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-chuyen-nganh field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Chủ đề</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/book-subject/van-hoc" hreflang="vi">Văn học</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-book-category field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Thể loại</div> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/book-category/khac" hreflang="vi">Khác...</a></div> </div> <div class="field field--name-field-author field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Tác giả</div> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/tac-gia/le-thi-phuong-nga" hreflang="vi">Lê Thị Phương Nga</a></div> </div> <div class="field field--name-field-published-year field--type-integer field--label-above"> <div class="field__label">Năm xuất bản</div> <div class="field__item">2008</div> </div> <div class="field field--name-field-publisher field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Nhà xuất bản</div> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/nha-xuat-ban/phu-nu" hreflang="vi">Phụ Nữ</a></div> </div> <div class="field field--name-field-book-format field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Định dạng sách</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/book-formats/daisy-audio-only" hreflang="vi">Daisy Audio Only</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-source field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Nhà xuất bản sách tiếp cận</div> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/nha-san-xuat-sach-tiep-can/thu-vien-khoa-hoc-tong-hop-hcm" hreflang="vi">Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM</a></div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-book-description field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field__label">Sơ lược sách</div> <div class="field__item"><p>Mục lục<br /> Lời giới thiệu<br /> Lời ngõ<br /> Chương I: ngõ tối<br /> Chương II: cõi tai ương<br /> Chương III: thức đêm mới biết đêm dài<br /> Chương IV: được yêu thương sưởi ấm<br />  </p></div> </div> <div class="field field--name-field-copyright-by field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Copyright by</div> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/ban-quyen-sach-thuoc/phu" hreflang="vi">phụ</a></div> </div> </div> </div> Thu, 27 Jun 2019 08:14:00 +0000 dangmanhcuong 4361 at https://www.saomaicenter.org DU LỊCH VĂN HÓA Ở VIỆT NAM https://www.saomaicenter.org/library/culture-tourism/du-lich-van-hoa-o-viet-nam <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">DU LỊCH VĂN HÓA Ở VIỆT NAM</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/vi/user/dangmanhcuong" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">dangmanhcuong</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T5, 06/27/2019 - 15:02</span> <div class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> <span class="a2a_kit a2a_kit_size_32 addtoany_list" data-a2a-url="https://www.saomaicenter.org/library/culture-tourism/du-lich-van-hoa-o-viet-nam" data-a2a-title="DU LỊCH VĂN HÓA Ở VIỆT NAM"><p><b>Chia sẻ bài này qua:</b></p><a class="a2a_button_email"></a><a class="a2a_button_facebook a2a_counter"></a><a class="a2a_button_twitter"></a><a class="a2a_button_google_plusone"></a><a class="a2a_button_linkedin a2a_counter"></a><a class="a2a_dd addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.saomaicenter.org%2Flibrary%2Fculture-tourism%2Fdu-lich-van-hoa-o-viet-nam&amp;title=DU%20L%E1%BB%8ACH%20V%C4%82N%20H%C3%93A%20%E1%BB%9E%20VI%E1%BB%86T%20NAM"></a></span> <div class="field field--name-field-book-content-language field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Ngôn Ngữ Nội Dung Sách</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/tags/book-content-language/vietnamese" hreflang="zxx">Vietnamese</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-chuyen-nganh field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Chủ đề</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/book-subject/van-hoa-du-lich" hreflang="vi">Văn hóa - Du lịch</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-book-category field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Thể loại</div> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/book-category/tham-khao-nghien-cuu" hreflang="vi">Tham khảo - Nghiên Cứu</a></div> </div> <div class="field field--name-field-author field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Tác giả</div> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/tac-gia/ts-thu-trang-cong-thi-nghia" hreflang="vi">Ts. THU TRANG CÔNG THỊ NGHĨA</a></div> </div> <div class="field field--name-field-published-year field--type-integer field--label-above"> <div class="field__label">Năm xuất bản</div> <div class="field__item">2001</div> </div> <div class="field field--name-field-publisher field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Nhà xuất bản</div> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/nha-xuat-ban/nha-xuat-ban-tre" hreflang="vi">NHÀ XUẤT BẢN TRẺ</a></div> </div> <div class="field field--name-field-book-format field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Định dạng sách</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/book-formats/daisy-audio-only" hreflang="vi">Daisy Audio Only</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-source field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Nhà xuất bản sách tiếp cận</div> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/nha-san-xuat-sach-tiep-can/thu-vien-khoa-hoc-tong-hop-hcm" hreflang="vi">Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM</a></div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-book-description field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field__label">Sơ lược sách</div> <div class="field__item"><p>MỤC LỤC<br /> Không tựa<br /> Có thể ngày mai là đã trễ<br /> Chương 1: Điều kiện cần có của người hướng dẫn du lịch<br /> A. Trình độ tri thức tổng quát<br /> B. Trình độ ngoại ngữ<br /> C. Kỹ năng, thái độ phục vụ<br /> D. Tuổi tác, ngoại hình<br /> E. Từ nghề hướng dẫn chuyển sang nghề khác<br /> Chương 2: Định nghĩa sản phẩm du lịch tổng quát<br /> Nghệ thuật ăn uống<br /> Các hình thức phục vụ, những loại nhà hàng khách sạn<br /> Vài quyển hướng dẫn về các nhà hàng<br /> Tài nguyên nhân văn và tài nguyên thiên nhiên sáng tạo thành sản phẩm du lịch<br /> Chương 3: Những tiềm năng sáng tạo sản phẩm du lịch của Việt Nam<br /> Dịch nguyên văn những ý kiến<br /> Tổng kết 300 lời đề nghị<br /> Sáu điều cần biết<br /> Sáng tạo những tuyến thăm quan, dựa vào tài nguyên nhân văn và thiên nhiên<br /> Chương 4: Du lịch Việt Nam từ năm 2000<br /> Du khách việt kiều<br /> Du khách doanh nhân thế giới<br /> Du khách quốc tế trong nhiều giới<br /> Sự đánh giá của khách hàng Pháp đối với sản phẩm du lịch Việt Nam<br /> Phỏng vấn một chuyên gia du lịch Pháp<br /> Kết luận<br /> Chương 5: Thư mục tham khảo<br /> LỜI CẢM ƠN</p></div> </div> <div class="field field--name-field-copyright-by field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Copyright by</div> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/ban-quyen-sach-thuoc/nha-xuat-ban-tre" hreflang="vi">NHÀ XUẤT BẢN TRẺ</a></div> </div> </div> </div> Thu, 27 Jun 2019 08:02:28 +0000 dangmanhcuong 4360 at https://www.saomaicenter.org ĐÔI HOA TAI Ở FRANKFURT https://www.saomaicenter.org/library/foreign-language/doi-hoa-tai-o-frankfurt <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">ĐÔI HOA TAI Ở FRANKFURT</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/vi/user/dangmanhcuong" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">dangmanhcuong</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T5, 06/27/2019 - 14:58</span> <div class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> <span class="a2a_kit a2a_kit_size_32 addtoany_list" data-a2a-url="https://www.saomaicenter.org/library/foreign-language/doi-hoa-tai-o-frankfurt" data-a2a-title="ĐÔI HOA TAI Ở FRANKFURT"><p><b>Chia sẻ bài này qua:</b></p><a class="a2a_button_email"></a><a class="a2a_button_facebook a2a_counter"></a><a class="a2a_button_twitter"></a><a class="a2a_button_google_plusone"></a><a class="a2a_button_linkedin a2a_counter"></a><a class="a2a_dd addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.saomaicenter.org%2Flibrary%2Fforeign-language%2Fdoi-hoa-tai-o-frankfurt&amp;title=%C4%90%C3%94I%20HOA%20TAI%20%E1%BB%9E%20FRANKFURT"></a></span> <div class="field field--name-field-book-content-language field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Ngôn Ngữ Nội Dung Sách</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/1116" hreflang="zxx">English</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/book-content-language/vietnamese" hreflang="zxx">Vietnamese</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-chuyen-nganh field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Chủ đề</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/book-subject/ngoai-ngu" hreflang="vi">Ngoại ngữ</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-book-category field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Thể loại</div> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/book-category/tham-khao-nghien-cuu" hreflang="vi">Tham khảo - Nghiên Cứu</a></div> </div> <div class="field field--name-field-author field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Tác giả</div> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/tac-gia/reg-wright" hreflang="vi">REG WRIGHT</a></div> </div> <div class="field field--name-field-published-year field--type-integer field--label-above"> <div class="field__label">Năm xuất bản</div> <div class="field__item">2003</div> </div> <div class="field field--name-field-publisher field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Nhà xuất bản</div> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/nha-xuat-ban/tong-hop-dong-nai" hreflang="vi">TỔNG HỢP ĐỒNG NAI</a></div> </div> <div class="field field--name-field-book-format field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Định dạng sách</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/book-formats/daisy-audio-only" hreflang="vi">Daisy Audio Only</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-source field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Nhà xuất bản sách tiếp cận</div> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/nha-san-xuat-sach-tiep-can/thu-vien-khoa-hoc-tong-hop-hcm" hreflang="vi">Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM</a></div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-book-description field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field__label">Sơ lược sách</div> <div class="field__item"><p>ĐÔI HOA TAI Ở FRANKFURT<br /> TÁC GIẢ : REG WRIGHT<br /> CHÂU VĂN THUẬN DỊCH<br /> Tủ sách tập đọc tiếng Anh<br /> Cấp độ 2 (700 từ)<br /> Sách gồm 143 trang.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-copyright-by field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Copyright by</div> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/ban-quyen-sach-thuoc/nha-xuat-ban-tong-hop-dong-nai" hreflang="vi">NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP ĐỒNG NAI</a></div> </div> </div> </div> Thu, 27 Jun 2019 07:58:35 +0000 dangmanhcuong 4359 at https://www.saomaicenter.org ĐI TÌM HẠNH PHÚC CUỘC SỐNG https://www.saomaicenter.org/library/literature/di-tim-hanh-phuc-cuoc-song <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">ĐI TÌM HẠNH PHÚC CUỘC SỐNG</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/vi/user/dangmanhcuong" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">dangmanhcuong</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T5, 06/27/2019 - 14:47</span> <div class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> <span class="a2a_kit a2a_kit_size_32 addtoany_list" data-a2a-url="https://www.saomaicenter.org/library/literature/di-tim-hanh-phuc-cuoc-song" data-a2a-title="ĐI TÌM HẠNH PHÚC CUỘC SỐNG"><p><b>Chia sẻ bài này qua:</b></p><a class="a2a_button_email"></a><a class="a2a_button_facebook a2a_counter"></a><a class="a2a_button_twitter"></a><a class="a2a_button_google_plusone"></a><a class="a2a_button_linkedin a2a_counter"></a><a class="a2a_dd addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.saomaicenter.org%2Flibrary%2Fliterature%2Fdi-tim-hanh-phuc-cuoc-song&amp;title=%C4%90I%20T%C3%8CM%20H%E1%BA%A0NH%20PH%C3%9AC%20CU%E1%BB%98C%20S%E1%BB%90NG"></a></span> <div class="field field--name-field-book-content-language field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Ngôn Ngữ Nội Dung Sách</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/tags/book-content-language/vietnamese" hreflang="zxx">Vietnamese</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-chuyen-nganh field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Chủ đề</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/book-subject/van-hoc" hreflang="vi">Văn học</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-book-category field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Thể loại</div> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/book-category/khac" hreflang="vi">Khác...</a></div> </div> <div class="field field--name-field-author field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Tác giả</div> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/tac-gia/bien-dich-nguyen-van-phuoc-nha-khanh-tam-hang-ngoc-han" hreflang="vi">Biên dịch: Nguyễn Văn Phước - Nhã Khanh - Tâm Hằng - Ngọc Hân</a></div> </div> <div class="field field--name-field-published-year field--type-integer field--label-above"> <div class="field__label">Năm xuất bản</div> <div class="field__item">2005</div> </div> <div class="field field--name-field-publisher field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Nhà xuất bản</div> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/nha-xuat-ban/tong-hop-thanh-pho-ho-chi-minh" hreflang="vi">TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH</a></div> </div> <div class="field field--name-field-book-format field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Định dạng sách</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/book-formats/daisy-audio-only" hreflang="vi">Daisy Audio Only</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-source field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Nhà xuất bản sách tiếp cận</div> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/nha-san-xuat-sach-tiep-can/thu-vien-khoa-hoc-tong-hop-hcm" hreflang="vi">Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM</a></div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-book-description field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field__label">Sơ lược sách</div> <div class="field__item"><p>MỤC LỤC<br /> Tìm lại chính mình<br /> Ước mơ cuộc đời<br /> 1. Khát vọng hạnh phúc<br /> Trân trọng từng khoảnh khắc cuộc sống<br /> Chấp nhận những trải nghiệm mới<br /> Tìm kiếm con đường<br /> Cảm nhận những niềm vui nhỏ<br /> Vượt qua nỗi đau<br /> Đừng sống chỉ để làm hài lòng người khác<br /> Hiểu rõ mong ước của chính mình<br /> 2. Hãy sống hết mình<br /> Vượt qua thử thách<br /> Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh<br /> Biết thay đổi khi cần thiết<br /> Đừng giam cầm cảm xúc của bản thân<br /> Biết lắng nghe người khác<br /> Một bí quyết nhỏ cho thành công<br /> Cuộc sống không là câu chuyện cổ tích<br /> Dám chịu trách nhiệm về bản thân<br /> 3. Lắng nghe chính mình<br /> Điều gì làm bạn hạnh phúc<br /> Hạnh phúc từ những điều bình dị<br /> Hãy tự tin và dám tin<br /> Hãy sống cuộc sống của chính mình<br /> Xác định ước mơ<br /> 4. Theo đuổi khát vọng<br /> Mạnh dạn thực hiện ước mơ<br /> Hạnh phúc không chỉ là tiền bạc<br /> Sức mạnh của niềm tin<br /> Hãy tạo cơ hội cho chính mình<br /> Không đầu hàng số phận<br /> 5. Giá trị  của thử thách<br /> Sức mạnh của yêu thương<br /> Đối mặt với thử thách<br /> Cơ hội luôn tiềm ẩn trong mọi hoàn cảnh<br /> Vượt lên nỗi đau<br /> 6. Biết tận dụng thời cơ - dù nhỏ<br /> Biết đón nhận những điều mới mẻ<br /> Chọn lựa điều thích hợp<br /> Cuộc sống luôn rộng mở<br /> Cuộc sống không có qui luật<br /> Đối mặt với khó khăn<br /> Đừng tự giới hạn mình<br /> Theo đuổi mục tiêu<br /> 7. Nhận ra chân giá trị cuộc sống<br /> Bạn là người quyết định cuộc đời mình<br /> Biết chế ngự những suy nghĩ tiêu cực<br /> Sống hết lòng cho ngày hôm nay<br /> Hãy yêu thương mọi người<br /> 8. Biết cho đi<br /> Cho đi chính là nhận lại<br /> Nhìn nhận trung thực về bản thân<br /> Món quà vô giá của người cha<br /> Tiếp tục gian nan<br /> Giá trị của sự sẻ chia<br /> 9. Sống trung thực<br /> Lòng chân thành mở mọi cánh cửa<br /> Giá trị của sự trung thực<br /> Dám nói ra sự thật<br /> Đừng dùng sự thật làm tổn thương người khác<br /> Chấp nhận sự thật<br /> Sức mạnh của sự thật<br /> 10. Vòng quay của bánh xe hạnh phúc<br /> Tìm thấy niềm vui đích thực<br /> Cuộc đời còn lại của Hiroshi<br /> Điều để lại<br /> Lời cảm ơn</p></div> </div> <div class="field field--name-field-copyright-by field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Copyright by</div> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/ban-quyen-sach-thuoc/nha-xuat-ban-tong-hop-thanh-pho-ho-chi-minh" hreflang="vi">NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH</a></div> </div> </div> </div> Thu, 27 Jun 2019 07:47:12 +0000 dangmanhcuong 4358 at https://www.saomaicenter.org ĐI QUA THƯƠNG NHỚ https://www.saomaicenter.org/library/literature/di-qua-thuong-nho <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">ĐI QUA THƯƠNG NHỚ</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/vi/user/dangmanhcuong" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">dangmanhcuong</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T5, 06/27/2019 - 14:42</span> <div class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> <span class="a2a_kit a2a_kit_size_32 addtoany_list" data-a2a-url="https://www.saomaicenter.org/library/literature/di-qua-thuong-nho" data-a2a-title="ĐI QUA THƯƠNG NHỚ"><p><b>Chia sẻ bài này qua:</b></p><a class="a2a_button_email"></a><a class="a2a_button_facebook a2a_counter"></a><a class="a2a_button_twitter"></a><a class="a2a_button_google_plusone"></a><a class="a2a_button_linkedin a2a_counter"></a><a class="a2a_dd addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.saomaicenter.org%2Flibrary%2Fliterature%2Fdi-qua-thuong-nho&amp;title=%C4%90I%20QUA%20TH%C6%AF%C6%A0NG%20NH%E1%BB%9A"></a></span> <div class="field field--name-field-book-content-language field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Ngôn Ngữ Nội Dung Sách</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/tags/book-content-language/vietnamese" hreflang="zxx">Vietnamese</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-chuyen-nganh field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Chủ đề</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/book-subject/van-hoc" hreflang="vi">Văn học</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-book-category field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Thể loại</div> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/book-category/khac" hreflang="vi">Khác...</a></div> </div> <div class="field field--name-field-author field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Tác giả</div> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/tac-gia/nguyen-van-viet" hreflang="vi">Nguyễn Văn Việt</a></div> </div> <div class="field field--name-field-published-year field--type-integer field--label-above"> <div class="field__label">Năm xuất bản</div> <div class="field__item">2013</div> </div> <div class="field field--name-field-publisher field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Nhà xuất bản</div> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/nha-xuat-ban/van-hoc" hreflang="vi">VĂN HỌC</a></div> </div> <div class="field field--name-field-book-format field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Định dạng sách</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/book-formats/daisy-audio-only" hreflang="vi">Daisy Audio Only</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-source field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Nhà xuất bản sách tiếp cận</div> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/nha-san-xuat-sach-tiep-can/thu-vien-khoa-hoc-tong-hop-hcm" hreflang="vi">Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM</a></div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-book-description field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field__label">Sơ lược sách</div> <div class="field__item"><p>MỤC LỤC<br /> Ở lại đi<br /> Không phải lỗi của hoa hồng vàng<br /> Chỉ có những chiếc lá mới biết<br /> Chưa bao giờ và không bao giờ<br /> Nếu không muốn đi hết con đường<br /> Mỗi ngày<br /> Từng có ngày như thế<br /> Ngoài giông bão<br /> Bên kia là nắng ấm<br /> Bởi vì không thể quên<br /> Cần một người mua giùm viên kẹo 1<br /> Cần một người mua giùm viên kẹo 2<br /> Cần sinh ra thêm lần nữa<br /> Chỉ cần được thấy người cười vui<br /> Cho những trái tim vẫn ở lại chốn này<br /> Có một chiếc xích đu ở đâu đó trong cuộc đời<br /> Có phải chúng ta đang tự đánh mất đi một quãng đời<br /> Còn bao nhiêu lần trong đời sẽ gặp lại nhau nữa đây<br /> Đã đi qua thương nhớ<br /> Đã từng<br /> Đừng đi<br /> Đừng trách<br /> Giọt nước mắt<br /> Hãy để chúng ta đưa nhau về<br /> Khi ta mỉm cười và nói<br /> Hãy ngồi lặng im thế và khóc<br /> Khóc đi<br /> Người này và người đó 1<br /> Người này và người đó 2<br /> Người này và người đó 3<br /> Như chưa bắt đầu<br /> Như là giấc mơ<br /> Nhưng tại sao không thể tha thứ cho một người<br /> Rồi sẽ đến lúc con cần phải trở về<br /> Về nhà đi<br /> Từ đó những giấc mơ<br /> Và chúng ta đã mất đi<br /> Xin lỗi vì đã yêu nhau<br /> 100 năm<br /> Là những khi<br /> Như ngày nào<br /> Đã nhìn thấy người từ nơi chốn đây<br /> Chúng ta sẽ đi đâu trong những buổi chiều tà<br /> Đám cưới 1<br /> Đám cưới 2<br /> Đám cưới 3<br /> Đám cưới 4<br /> Nếu giành lấy một vì sao khỏi bầu trời đêm<br /> Đêm về khuya tối 1<br /> Đêm về khuya tối 2<br /> Là lựa chọn đó sẽ khổ đau<br /> Ngày con sinh ra đời 1<br /> Ngày con sinh ra đời 2<br /> Nói cho hết một lần<br /> Có một mùa đông nào đó<br /> Những mùa giáng sinh<br /> Có thể chỉ là một ngày<br /> Trên những dấu vâng tay<br /> Có được không<br /> Đừng nói nữa được không<br /> Chỉ là vậy thôi<br /> Vẽ trái tim<br /> những mùa giáng sinh trở về<br /> Lời cám ơn!</p></div> </div> <div class="field field--name-field-copyright-by field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Copyright by</div> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/ban-quyen-sach-thuoc/nha-xuat-ban-van-hoc" hreflang="vi">Nhà xuất bản Văn Học</a></div> </div> </div> </div> Thu, 27 Jun 2019 07:42:29 +0000 dangmanhcuong 4357 at https://www.saomaicenter.org ĐỀ TẶNG MẸ https://www.saomaicenter.org/library/literature/de-tang-me <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">ĐỀ TẶNG MẸ</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/vi/user/dangmanhcuong" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">dangmanhcuong</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T5, 06/27/2019 - 14:20</span> <div class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> <span class="a2a_kit a2a_kit_size_32 addtoany_list" data-a2a-url="https://www.saomaicenter.org/library/literature/de-tang-me" data-a2a-title="ĐỀ TẶNG MẸ"><p><b>Chia sẻ bài này qua:</b></p><a class="a2a_button_email"></a><a class="a2a_button_facebook a2a_counter"></a><a class="a2a_button_twitter"></a><a class="a2a_button_google_plusone"></a><a class="a2a_button_linkedin a2a_counter"></a><a class="a2a_dd addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.saomaicenter.org%2Flibrary%2Fliterature%2Fde-tang-me&amp;title=%C4%90%E1%BB%80%20T%E1%BA%B6NG%20M%E1%BA%B8"></a></span> <div class="field field--name-field-book-content-language field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Ngôn Ngữ Nội Dung Sách</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/tags/book-content-language/vietnamese" hreflang="zxx">Vietnamese</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-chuyen-nganh field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Chủ đề</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/book-subject/van-hoc" hreflang="vi">Văn học</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-book-category field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Thể loại</div> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/book-category/khac" hreflang="vi">Khác...</a></div> </div> <div class="field field--name-field-author field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Tác giả</div> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/tac-gia/tran-tien-cao-dang-tuyet-anh-tuyen-chon" hreflang="vi">Trần Tiễn Cao Đăng Tuyết Anh tuyển chọn</a></div> </div> <div class="field field--name-field-published-year field--type-integer field--label-above"> <div class="field__label">Năm xuất bản</div> <div class="field__item">2006</div> </div> <div class="field field--name-field-publisher field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Nhà xuất bản</div> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/nha-xuat-ban/nha-xuat-ban-tre" hreflang="vi">NHÀ XUẤT BẢN TRẺ</a></div> </div> <div class="field field--name-field-book-format field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Định dạng sách</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/book-formats/daisy-audio-only" hreflang="vi">Daisy Audio Only</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-source field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Nhà xuất bản sách tiếp cận</div> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/nha-san-xuat-sach-tiep-can/thu-vien-khoa-hoc-tong-hop-hcm" hreflang="vi">Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM</a></div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-book-description field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field__label">Sơ lược sách</div> <div class="field__item"><p>MỤC LỤC<br /> Lời dẫn<br /> Thư con trai gửi mẹ<br /> Thư con gái gửi má<br /> Khi má nghĩ con không nhìn thấy..<br /> Con cảm ơn mẹ<br /> Những lựa chọn của trái tim<br /> Giới hạn của tình yêu thương<br /> Con đường làm mẹ<br /> Mẹ thân yêu<br /> Mẹ yêu con<br /> Tình yêu của mẹ<br /> Vòng tròn trọn vẹn<br /> Gia đình và mẹ<br /> Điều tôi muốn nói với đứa cháu sắp sinh con<br /> Yêu thương một người xa lạ<br /> Gửi người mẹ đã mất<br /> Con yêu mẹ suốt đời<br /> Đứa con thích múa của tôi<br /> Đôi bàn tay của mẹ tôi<br /> Lời hứa ngày sinh nhật<br /> Những hạt cườm<br /> Tình yêu nham thạch<br /> Giữa nước mắt và sự thật<br /> Khi mẹ nhìn con<br /> Những điều mẹ đã dạy tôi<br /> Mẹ là...<br /> LỜI CẢM ƠN</p></div> </div> <div class="field field--name-field-copyright-by field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Copyright by</div> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/ban-quyen-sach-thuoc/nha-xuat-ban-tre" hreflang="vi">NHÀ XUẤT BẢN TRẺ</a></div> </div> </div> </div> Thu, 27 Jun 2019 07:20:21 +0000 dangmanhcuong 4356 at https://www.saomaicenter.org DẾ MÈN PHIÊU LƯU KÝ https://www.saomaicenter.org/library/literature/de-men-phieu-luu-ky <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">DẾ MÈN PHIÊU LƯU KÝ</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/vi/user/dangmanhcuong" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">dangmanhcuong</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T5, 06/27/2019 - 14:12</span> <div class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> <span class="a2a_kit a2a_kit_size_32 addtoany_list" data-a2a-url="https://www.saomaicenter.org/library/literature/de-men-phieu-luu-ky" data-a2a-title="DẾ MÈN PHIÊU LƯU KÝ"><p><b>Chia sẻ bài này qua:</b></p><a class="a2a_button_email"></a><a class="a2a_button_facebook a2a_counter"></a><a class="a2a_button_twitter"></a><a class="a2a_button_google_plusone"></a><a class="a2a_button_linkedin a2a_counter"></a><a class="a2a_dd addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.saomaicenter.org%2Flibrary%2Fliterature%2Fde-men-phieu-luu-ky&amp;title=D%E1%BA%BE%20M%C3%88N%20PHI%C3%8AU%20L%C6%AFU%20K%C3%9D"></a></span> <div class="field field--name-field-book-content-language field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Ngôn Ngữ Nội Dung Sách</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/tags/book-content-language/vietnamese" hreflang="zxx">Vietnamese</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-chuyen-nganh field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Chủ đề</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/book-subject/van-hoc" hreflang="vi">Văn học</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-book-category field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Thể loại</div> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/book-category/khac" hreflang="vi">Khác...</a></div> </div> <div class="field field--name-field-author field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Tác giả</div> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/tac-gia/hoai" hreflang="vi">Tô Hoài</a></div> </div> <div class="field field--name-field-published-year field--type-integer field--label-above"> <div class="field__label">Năm xuất bản</div> <div class="field__item">2005</div> </div> <div class="field field--name-field-publisher field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Nhà xuất bản</div> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/nha-xuat-ban/hoi-nha-van" hreflang="vi">HỘI NHÀ VĂN</a></div> </div> <div class="field field--name-field-book-format field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Định dạng sách</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/book-formats/daisy-audio-only" hreflang="vi">Daisy Audio Only</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-source field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Nhà xuất bản sách tiếp cận</div> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/nha-san-xuat-sach-tiep-can/thu-vien-khoa-hoc-tong-hop-hcm" hreflang="vi">Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM</a></div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-book-description field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field__label">Sơ lược sách</div> <div class="field__item"><p>MỤC LỤC<br /> LỜI ĐẦU TRUYỆN<br /> 1. Tôi sống độc lập từ bé - Một sự ngỗ nghịch đáng ân hận suốt đời<br /> 2. Cuộc phiêu lưu bất ngờ làm đồ chơi cho trẻ con mà không biết - Lại anh Xiến tóc cho tôi một bài học mới<br /> 3. Thoát khỏi cái lồng tù - Giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha - Mẹ kính mến của con ơi<br /> 4. Ông anh Cả và ông anh Hai của Dế Mèn - Tri âm không đợi mà gặp<br /> 5. Một sự vô ý rất nguy hiểm địa thế và tình thế cái xóm lầy lội - Vì lẽ gì Mèn và Trũi trốn đi được<br /> 6. Tranh hùng với võ sĩ Bọ Ngựa - Chánh phó thủ lĩnh tổng Châu Chấu thề rằng sinh tử có nhau<br /> 7. Tâm sự bác Xiến Tóc chán đời - Cái cớ khiến cho Mèn lên đường<br /> 8. Mèn bị tù - Những sự xảy ra cho Mèn khi phải giam trong hầm kín của lão chim Trả - Xa nhau lại gặp nhau<br /> 9. Lại một chuyện rủi ro với các bạn Kiến - Sự tức giận của mấy cô bé học trò - Ai có công nhất<br /> 10. Mấy dòng tạm biệt của tập ký<br /> Lời cảm ơn</p></div> </div> <div class="field field--name-field-copyright-by field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Copyright by</div> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/ban-quyen-sach-thuoc/nha-xuat-ban-hoi-nha-van" hreflang="vi">Nhà xuất bản hội nhà văn</a></div> </div> </div> </div> Thu, 27 Jun 2019 07:12:30 +0000 dangmanhcuong 4355 at https://www.saomaicenter.org DẤU LẶNG CỦA RỪNG https://www.saomaicenter.org/library/literature/dau-lang-cua-rung <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">DẤU LẶNG CỦA RỪNG</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/vi/user/dangmanhcuong" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">dangmanhcuong</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T5, 06/27/2019 - 14:04</span> <div class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> <span class="a2a_kit a2a_kit_size_32 addtoany_list" data-a2a-url="https://www.saomaicenter.org/library/literature/dau-lang-cua-rung" data-a2a-title="DẤU LẶNG CỦA RỪNG"><p><b>Chia sẻ bài này qua:</b></p><a class="a2a_button_email"></a><a class="a2a_button_facebook a2a_counter"></a><a class="a2a_button_twitter"></a><a class="a2a_button_google_plusone"></a><a class="a2a_button_linkedin a2a_counter"></a><a class="a2a_dd addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.saomaicenter.org%2Flibrary%2Fliterature%2Fdau-lang-cua-rung&amp;title=D%E1%BA%A4U%20L%E1%BA%B6NG%20C%E1%BB%A6A%20R%E1%BB%AANG"></a></span> <div class="field field--name-field-book-content-language field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Ngôn Ngữ Nội Dung Sách</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/tags/book-content-language/vietnamese" hreflang="zxx">Vietnamese</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-chuyen-nganh field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Chủ đề</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/book-subject/van-hoc" hreflang="vi">Văn học</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-book-category field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Thể loại</div> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/book-category/tham-khao-nghien-cuu" hreflang="vi">Tham khảo - Nghiên Cứu</a></div> </div> <div class="field field--name-field-author field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Tác giả</div> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/tac-gia/nguyen-kim-phong-va-nguyen-van-tung-tuyen-chon" hreflang="vi">Nguyễn Kim Phong và Nguyễn Văn Tùng tuyển chọn</a></div> </div> <div class="field field--name-field-published-year field--type-integer field--label-above"> <div class="field__label">Năm xuất bản</div> <div class="field__item">2003</div> </div> <div class="field field--name-field-publisher field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Nhà xuất bản</div> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/nha-xuat-ban/giao-duc" hreflang="vi">GIÁO DỤC</a></div> </div> <div class="field field--name-field-book-format field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Định dạng sách</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/book-formats/daisy-audio-only" hreflang="vi">Daisy Audio Only</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-source field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Nhà xuất bản sách tiếp cận</div> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/nha-san-xuat-sach-tiep-can/thu-vien-khoa-hoc-tong-hop-hcm" hreflang="vi">Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM</a></div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-book-description field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field__label">Sơ lược sách</div> <div class="field__item"><p>MỤC LỤC<br /> Cùng bạn đọc<br /> Chiếc lá thuộc bài - Phạm Khắc Trí<br /> Ngôi nhà bên kia đường - Tạ Chu Quý<br /> Bạn cùng số nhà - Hoàng Minh Châu<br /> Ngọn gió lành - Nguyễn Quang Sáng<br /> Chú bò Ba Bớt - Lê Văn Vọng<br /> Quả chanh còm - Dương Tùng<br /> Bài học tình cờ - Nguyên Hương<br /> Lời yêu thương - Trần Hữu Dinh<br /> Mẹ kế - Trịnh Thu Hương<br /> Sông quê - Phan Lê Sỹ<br /> Quê nội - Vũ Thị Kim Chi<br /> Tiếng chim - Quý Thể<br /> "Nhà kiếm tiền" - Nguyễn Đình Quảng<br /> Thúy Kiều đánh đàn gì? - Đặng Ngọc Diệp<br /> Một buổi tới trường - Đoàn Hữu Nam<br /> Mùa hái nấm - Lê Nam Ích<br /> Gia đình - Nguyễn Phương Mai<br /> Tấm ảnh chụp chung - Lê Bính<br /> Điều muốn nhắn gửi - Mai Thu Hương<br /> Chiếc hoa dâm bụt - Bùi Đình Định<br /> Tết Đoan ngọ - Ngô Văn Phú<br /> Mộ hổ táng - Trần Hữu Dinh<br /> Dấu lặng của rừng - Nguyễn Văn Sang<br /> Khu vườn xanh tiếng chim - Phạm Đỗ Thái Hoàng<br /> Con cá của ông Công - Trần Quốc Tiến<br /> Những chú chim chào mào - Hoàng Nhật Tuyên<br /> Hai quả lựu đạn chày - Phạm Minh Thu<br /> Trước ao - Hạ Huyền<br /> Thằng Phốc với con cá heo con - Nguyễn Văn Đệ<br /> Chú Tuấn - Nguyễn Ngọc Tâm<br /> Mùa cà chín - Nguyễn Thị Bích Thiêm<br /> Lời cảm ơn</p></div> </div> <div class="field field--name-field-copyright-by field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Copyright by</div> <div class="field__item"><a href="/vi/tags/ban-quyen-sach-thuoc/nha-xuat-ban-giao-duc" hreflang="vi">NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC </a></div> </div> </div> </div> Thu, 27 Jun 2019 07:04:25 +0000 dangmanhcuong 4354 at https://www.saomaicenter.org