2.1. Các cải tiến của Jaws 17.0.1806

Dưới đây là các cải tiến của Jaws 17.0.1806, ra mắt tháng 4/2016. Tải phiên bản mới nhất tại http://www.freedomscientific.com/Downloads/JAWS

1. Jaws:

- Thêm tùy chọn "Explore Utilities” vào trình đơn Utilities (Alt+U) của Jaws. Trong Windows 10, tùy chọn này cho phép người dùng nhanh chóng mở thư mục Tools, nơi có thể thực hiện nhiều tác vụ như cài đặt / tháo cài đặt các bộ đọc hay trình điều khiển màn hình chữ nổi, gỡ cài đặt Jaws… Ở các phiên bản trước, người dùng phải tìm kiếm bằng từ khóa “Utilities” để tìm đến thư mục nói trên. Tùy chọn này cũng có trong Windows 7.

- Trong Windows 10, khắc phục lỗi Jaws thỉnh thoảng bị treo vài giây khi chuyển qua lại giữa các ứng dụng.

- Khắc phục lỗi do người dùng báo về: không thể sao chép văn bản trong (Virtual Viewer) khi Magic đang chạy.

- Khắc phục lỗi do người dùng báo về: trên một vài máy, không gọi được từ điển khi dùng tính năng Spell Checker (kiểm tra chính tả) trong HJPad.

- Phản hồi cho người dùng đang viết Script cho một vài trang web nhất định (Domain Specific Scripts), thêm hàm mới: GetElementXML, với giá trị trả về là XML cho element trên con trỏ ảo (Virtual Cursor).

- Khi dùng bàn phím cảm ứng của Windows (Windows Touch Keyboard), khắc phục lỗi bàn phím không hoạt động như mong muốn, xảy ra với vài phiên bản Windows quốc tế. Với bàn phím cảm ứng, một kí tự sẽ được nhập khi người dùng chạm tay vào và rời ngón tay khỏi kí tự đó. Ở phiên bản này, nếu nhấp 3 lần, bản các kí tự thay thế sẽ được mở ra như mong đợi.

2. Màn hình chữ nổi

- Phản hồi cho người dùng: nếu gõ các từ "girlfriend", "boyfriend", "girlfriends", "boyfriends" ở chế độ viết tắt (contracted braille), chúng sẽ được biên dịch một cách chính xác.

- Khắc phục lỗi thỉnh thoảng Jaws không nhận được màn hình Focus Blue (Focus Blue Braille Display) sau khi máy trở lại hoạt động từ trạng thái ngủ đông (Hibernate).

- Khắc phục lỗi do người dùng báo về: nội dung của Windows Secure Desktop hay Windows Lock Screen không hiển thị trên màn hình chữ nổi.

- Khắc phục lỗi tùy chọn “Status Cells” bị mờ (Jaws đọc: unavailable) nếu trước đó nó được thiết lập là None. Tùy chọn này sẽ chỉ bị mờ nếu thiết bị kết nối không hỗ trợ tính năng Status Cells.

3. Microsoft Outlook

- Khắc phục lỗi do người dùng báo về: trạng thái của các hộp kiểm (Check box) trong Shared Calendars không hiển thị trên màn hình chữ nổi.

- Khi bấm Insert+H trong danh sách thư mục, khắc phục lỗi không hiển thị vài phím nóng của Outlook.

4. Microsoft Word:

- Nếu dữ liệu trong bảng có dấu ngắt dòng, Jaws sẽ hiển thị dòng đầu tiên của dữ liệu trên máy và trên màn hình chữ nổi như nhau. Để xem phần còn lại của dòng đó, người dùng có thể nhập lệnh Next Braille Line hay Previous Braille Line hoặc cuộn dòng.

5. Duyệt Web:

- Phản hồi cho người dùng: Jaws sẽ không giới hạn các đoạn văn bản được dùng để mô tả ảnh.

- Khắc phục lỗi do người dùng báo về: các Combo Box rỗng bị Jaws bỏ qua khi di chuyển từng từ trong chế độ Smart Navigations. Jaws sẽ thông báo "space" nếu thấy một Combo Box rỗng khi di chuyển từng từ bằng Ctrl+ mũi tên trái / phải.

- Khắc phục lỗi các thông báo ARIA thỉnh thoảng không được Jaws đọc khi kích hoạt một nút để gửi đi nội dung được nhập trong một biểu mẫu (Form).

- Nếu thuộc tính Aria-required được dùng trong các Combo Box, khắc phục lỗi Jaws không đọc hay hiển thị chữ “Required” trên màn hình chữ nổi khi chế độ Forms Mode được kích hoạt.

- Khi dùng tính năng Say All (đọc tất cả) trong Firefox, và cửa sổ có sự thay đổi, một trang web khác được mở ra chẳng hạn, Jaws sẽ thông báo sự thay đổi đó, thay vì dừng đọc và không cho người dùng biết điều gì đang xảy ra.

- Jaws đã nhận dạng được lệnh chuyển của ARIA và thông báo chính xác là On hay Off khi người dùng chuyển đổi chúng bằng phím khoảng trắng.

- Jaws đã hỗ trợ các bảng được tạo bởi các vai trò: role="table", role="row", và role="cell" trong ARIA. Để Jaws nhận dạng chính xác các kiểu định dạng này, hãy bỏ chọn mục Layout Tables Ignore trong Quick Settings.

 

Nguồn: http://goo.gl/uqpM1I

Đặng Mạnh Cường dịch

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin