2.1. Các cải tiến của Jaws 17.0.2007

Dưới đây là các cải tiến của Jaws 17.0.2007, ra mắt tháng 5/2016. Tải phiên bản mới nhất tại http://www.freedomscientific.com/Downloads/JAWS

1. Jaws:

 • Phản hồi cho người dùng: các thông báo từ FSCast (FSCast Notification) chỉ kiểm tra cập nhật khi khởi động Jaws, tương tự như việc kiểm tra cập nhật các phiên bản mới của Jaws. Người dùng sẽ không bị làm phiền bởi thông báo cập nhật của FSCast, trừ trường hợp khởi động lại Jaws sau khi có một số mới được đăng trên FSCast.
 • Bản cập nhật này đã tích hợp Driver mới nhất của HIMS cho màn hình chữ nổi Braille Edge và Braille Sense.
 • Đã thêm quy định phát âm cho từ điển. Giờ đây, Jaws đã đọc chính xác tên viết tắt của American Printing House là “A P H”.
 • Khắc phục lỗi các phím chữ Braille trong cửa sổ Braille Viewer không hoạt động. Braille Viewer cho phép người sáng mắt hoặc những người lập trình giả lập màn hình chữ nổi khi thiết bị này không kết nối được.
 • Khắc phục lỗi thỉnh thoảng bị nhảy chữ khi viết chữ tắt (Contracted Braille) trong các ô nhập liệu bằng màn hình chữ nổi.
 • Trong Windows 10, khắc phục lỗi do người dùng báo về: Jaws không thông báo cấp độ hiện tại khi mở rộng hay thu nhỏ của một cây thư mục (Tree View). Ví dụ: sách hướng dẫn sử dụng Jaws.
 • Khắc phục lỗi do người dùng báo về: không thể bật tính năng Strike out braille marking trong Quick Settings.
 • Khắc phục lỗi do người dùng báo về: không thể theo dõi một cách chính xác bằng chữ nổi trong trình biên tập của Eclipse

2. Microsoft Office:

2.1. Microsoft Excel

 • Khắc phục lỗi do người dùng báo về: các ComboBox trong hộp thoại Source không được Jaws đọc như mong muốn.

2.2. Microsoft Outlook

 • Nếu nhận được một Meeting Request (tạm dịch: yêu cầu họp) hay Reminder (nhắc nhở) khi đang soạn thư, khắc phục lỗi Jaws đọc “Selected” khi bấm khoảng trắng.

2.3. Microsoft Power Point

 • Khi bấm Insert+F7 để liệt kê các liên kết (Links) trên Slide, khắc phục lỗi do người dùng báo về: Jaws hiển thị toàn bộ liên kết, thay vì hiển thị tên của liên kết đó.

2.4. Microsoft Word

 • Khi cố gắng đặt con trỏ bằng nút Braille Display Cursor Routing, tìm và khắc phục lỗi con trỏ không di chuyển tới vị trí như mong muốn khi đứng trong một bảng (Table).

3. Duyệt web:

 • Trong Firefox, khắc phục lỗi do người dùng báo về: nội dung của vài ô nhập liệu không được Jaws đọc khi di chuyển bằng con trỏ ảo (Virtual Cursor).
 • Khắc phục lỗi do người dùng báo về: các thông báo của ARIA không được đọc trong Internet Explorer.
 • Khi bấm Insert+5 để nghe màu chữ (Foreground Color) và màu nền (Background Color), khắc phục lỗi không đọc chính xác màu nền trong các ô nhập liệu.

Tham khảo: http://goo.gl/7YXK49

Đặng Mạnh Cường dịch

Chia sẻ bài này qua: