2.1 Thao tác trong Word 2007

Tương tự như trong Word 2003 thì word 2007 cũng có những chức năng như AutoCorrect Options, định dạng tab, đánh số tự động (Bullet and numbering… Những thao tác này rất hữu ích trong quá trình sử dụng Word của bạn.

1. Auto Correct Options:

Trong khi soạn thảo một văn bản đôi khi bạn gặp những câu hoặc những từ lặp lại nhiều lần trong văn bản. Để khỏi mất thời gian gõ lại bạn có thể gán một phím tắt cho những từ đó. Để thực hiện điều mong muốn đó bạn sẽ dùng hộp thoại  Auto Correct Options: Do việc trình bày menu ở Word 2007 khác với Word 2003 nên để sử dụng hộp thoại Auto Correct Options: bạn làm như sau:

- Đứng ngay cửa sổ Word bạn nhấn Alt + F vào menu Office button, dùng mũi tên chọn mục Word Option rồi enter (hoặc nhấn Alt + F rồi nhấn tiếp chữ I) để mở hộp thoại Word Options.

- Ở trong hộp thoại bạn nhấn Ctrl + tab đến trang Proofing.

- Tiếp đó nhấn tab đến nút Auto Correct Options và nhấn khoảng trắng hoặc enter (hoặc nhấn Alt + A) để mở hộp thoại Auto Correct Options.

- Lúc này hộp thoại Auto Correct Options xuất hiện và bạn thực hiện gán kí hiệu tắt cho một từ hoặc chuỗi từ tương tự như trong word 2003 như sau:

+ Mục Replace Edit Combo bạn nhập ký hiệu tắt mà mình muốn gán.

+ Tiếp đó nhấn Tab đến mục Wiith edit nhập chuỗi từ đầy đủ mà bạn muốn gán phím tắt.

+ Rồi nhấn Tab đến Add button và kích hoạt vào rồi nhấn Tab đến OK và kích hoạt vào.

- Sau cùng nhấn OK một lần nữa để thoát khỏi hộp thoại Word options.

* Hoặc bạn có thể gán phím tắt cho một đoạn văn bản hoặc toàn văn bản mà bạn đã soạn bằng cách:

- Bạn chọn đoạn văn bản muốn gán phím tắt ở ngay cửa sổ chính của Word rồi vào hộp thoại AutoCorect Options theo cách ở trên. Ở mục Replace Edit Combo bạn nhập phím tắt vào và nhấn Tab đến Add button và kích hoạt vào rồi nhấn Tab đến OK và kích hoạt vào.

* Cách thay đổi chuỗi định nghĩa của một phím tắt đã gán cũng tương tự word 2003.

- Ta cũng vào hộp thoại AutoCorect Options. Ở mục Replace Edit Combo bạn nhập phím tắt cần thay đổi chuỗi định nghĩa, tiếp đó bạn nhấn Tab đến mục Replace with with edit nhập chuỗi định nghĩa mới vào rồi nhấn Tab đến Replace button và kích hoạt bằng khoảng trắng rồi nhấn Tab đến OK và kích hoạt vào

*  Cách xoá phím tắt của một chuỗi định nghĩa cũng tương tự word 2003.

- Bạn cũng vào hộp thoại AutoCorect Options. Ở mục Replace Edit Combo bạn nhập phím tắt muốn xóa rồi nhấn Tab đến Delete button rồi kích hoạt bằng khoảng trắng và nhấn Tab đến OK rồi kích hoạt vào

2. Định dạng tab:

Trong lúc soạn thảo một văn bản, nếu bạn muốn thụt đầu dòng một đoạn nào đó bạn có thể sử dụng Tab. Và khoảng cách của một Tab bạn có thể chỉnh sửa theo ý của mình bạn hãy vào hộp thoại tab.

- Đối với Word 2007 thì để vào hộp thoại tab bạn làm như sau:

- Đầu tiên đứng ngay vị trí cần thiết lập tab rồi nhấn Alt + H vào menu Home rồi nhấn mũi tên xuống để vào menu home rồi tab đến Paragraph button và kích hoạt vào. (hoặc nhấn Alt + H rồi nhấn PG) để mở hộp thoại Paragraph.

- Sau khi đã vào hộp thoại Paragraph bạn nhấn tab đến nút tab rồi nhấn enter hoặc khoảng trắng vào (hoặc nhấn Alt + T) để mở hộp thoại tab..

- Sau khi đã vào hộp thoại tab bạn thực hiện add một cái tab mới tương tự trong word 2003.

- Ở mục Tab stop position nhập số để chỉ điểm dừng cho Tab. Ở mục Tab default bạn có thể chọn điểm dừng mặc định cho Tab

- Ở mục Left Radio button bạn dùng các phím mũi tên để chọn điểm bắt đầu cho Tab:

+ Left radio button: Tab từ trái qua

+ Right radio button: Tab từ phải qua

+ Center radio button: Tab từ giữa

- Sau khi lựa chọn các mục trên bạn nhấn Tab đến Set button và kích hoạt vào. Sau đó nhấn Tab đến OK và nhấn Enter. Tiếp đó nhấn ok một lần nữa để thoát khỏi hộp thoại Paragraph.

* Nếu muốn oá các Tab đã thiết lập ở trên bạn cũng vào hộp thoại Tab. Ở mục Tab Stop position lựa chọn Tab muốn xoá sau đó nhấn Tab đến Clear button rồi nhấn Enter (Bạn muốn xoá hết tất cả các Tab vừa thiết lập bạn có thể nhấn Tab đến nút Clear All rồi nhấn Enter. Sau đó nhấn Tab và kích hoạt vào OK button.

3. Bullets and Numbering:

a. Đánh số tự động:

Trong Word 2007 để đánh số tự động cho một văn bản bạn làm như sau:

- Bạn đứng ngay vị trí cần đánh số rồi nhấn Alt + H vào menu Home rồi nhấn chữ N.

- Rồi dùng các phím mũi tên chọn kiểu đánh số có sẵn mà mình muốn rồi nhấn enter.

- Nếu không thích các kiểu đó thì sau khi nhẫn N vào nơi chọn kiểu số bạn nhấn D để vào hộp thoại Define new numbers format.

Khi đã vào hộp thoại:

- Tab đến mục Numbers stype combo box dùng mũi tên chọn kiểu số.

- Tab tiếp đến mục Numbers format edit: chình định dạng kí tự đi kèm số (nhấn end về cuối, nhấn xóa lùi để xóa kí hiệu đi kèm số và nhập kí hiệu khác mà bạn muốn).

- Tab đến mục Alignment chọn vị trí đánh số.

Cuối cùng nhấn OK để hoàn tất.

b. Đánh dấu hoa thị tự động:

Trong Word 2007 để đánh dấu hoa thị tự động cho một văn bản bạn làm như sau:

- Bạn đứng ngay vị trí cần đánh dấu hoa thị tự động rồi nhấn Alt + H vào menu Home rồi nhấn chữ U.

- Rồi dùng các phím mũi tên chọn kiểu hoa thị có sẵn mà mình muốn rồi nhấn enter.

Chúc các bạn thành công!

Chia sẻ bài này qua: