2.1 Thay đổi thông tin người dùng trong văn bản word

Bất cứ văn bản word nào mà để soạn thảo đều được Microsoft word ghi thêm vào hồ sơ thông tin cửa người soạn thảo, gọi là thông tin người dùng (User information). Đó là các thông tin mà người dùng cung cấp trong quá trình cài đặt công cụ word. Sau này khi mở văn bản đó ra, bất cứ ai cũng có thể biết được thông tin của tác giả bằng cách nhấn vào menu file > chọn properties > chọn summary

Bạn có muốn thay đổi hay bổ sung các thông tin này. Chẳng hạn như thêm những lời ghi chú hay nhận xét vào mục Comments hoặc là bạn muốn ghi tên thật hay muốn dùng tên của mình khi soạn thảo văn bản trên máy tính người khác. Chắc chắn là bạn sẽ thay đổi thông tin người dùng trong trường hợp mua lại máy tính từ người khác hay mua máy tính bộ, máy tính lắp ráp sẵn đã được cài đặt sẵn các chương trình phần mềm.

Trong trường hợp chỉ muốn thay đổi thông tin tác giả ở một văn bản cụ thể nào đó, nhất là khi soạn thảo ké trên máy tính người khác, bạn mở nó ra. Nhấn Alt + F vào menu file > chọn properties sau đó ctrl-tab đến trang summary. Bạn thay đổi các thông tin của văn bản đang mở như là title, subject… sau đó nhấn ok

            Còn nếu muốn thay đổi thông tin người dùng mặc định trong chương trình word để sau này tự động được nhúng vào bất kỳ văn bản nào được soạn thảo, bạn vào menu Tools > chọn Option. Nhấn Ctrl-tab đến trang user information. Bạn có thể thay đổi 3 mục, name, initials, và mailing address. Xong xuôi nhấn ok để hoàn tất bạn phải restart lại word để các thay đổi này có hiệu lực. Tuy nhiên ở phần Summary của văn bản, word sẽ chỉ hiển thị tên của tác giả, nếu bổ sung hay sửa đổi các thông tin khác bạn phải thực hiện cho từng văn bản

 

 

Chia sẻ bài này qua: