2.2 Chèn kí tự đặc biệt cho văn bản

Có một số kí tự đặc biệt mà bạn thường muốn gõ trong văn bản nhưng do không có phím trên bàn phím nên chúng ta sẽ dùng lệnh chèn như dấu lớn hơn, dấu nhỏ hơn, dấu khác nhau, dấu mũi tên, dấu thuộc, dấu tam giác, kí hiệu alpha…..

Ở đây bạn có thể làm như sau:

Bạn nhấn Alt + I vào menu insert và mũi tên xuống tới mục symbol và enter.

Ở trong hộp thoại symbol các bạn có các lựa chọn:

- Mục Font edit combo: chọn kiểu kí tự đặc biệt là symbol.

- Mục font edit…: bạn chọn các kí tự đặc biệt. Ở đây do Jaws không đọc được các kí hiệu này nên các bạn hãy nhờ hỗ trợ của người sáng.

- Ngoài ra bạn có thể nhớ code của các kí tự đặc biệt vì mỗi kí tự đặc biệt đề có một code riêng. Bạn hãy nhập code đó vào mục Character code. Ở đây chúng tôi xin giới thiệu một vài code của một vài kí tự đặc biệt như:

- Ký hiệu với mọi:                     34

- Ký hiệu tồn tại:                      36

- Ký hiệu tam giác                    68

- Ký hiệu đơn vị Ôm:                87

- Ký hiệu phi:                           89

- Ký hiệu Góc vuông:                94

- Ký hiệu dấu alpha:                97

- Kí hiệu Bêta                           98

- Kí hiệu mi                               109

- Kí hiệu pi:                              112

- Bé hơn hoặc bằng:                163

- Lớn hơn hoặc bằng:              179

- Kí hiệu lá bài chuồi:               167

- Kí hiệu lá bài rô:                    168

- Kí hiệu lá bài cơ:                    169

- Kí hiệu lá bài bích:                 170

- Kí hiệu mũi tên hai chiều:      171

- Kí hiều mũi tên trái:               172

- Kí hiệu mũi tên lên:                173

- Kí hiệu mũi tên phải:  174

- Kí hiệu mũi tên xuống:           175

- Kí hiệu dấu nhân:                  180

- Kí hiệu dấu chia:                    184

- Kí hiệu dấu khác:                   185

- Kí hiệu dấu trùng nhau          186

- Kí hiệu gần bằng:                  187

- Kí hiệu phím enter:                191

- Kí hiệu tập rỗng:                    198

- Kí hiệu giao hai tâp hợp:       199

- Kí hiệu hợp hai tập hợp:        200

- Kí hiệu thuộc:                        206

- Kí hiệu không thuộc:  207

 

 

Chia sẻ bài này qua: