2.2 Làm quen chương trình đọc màn hình NVDA

1. Giới thiệu chung:

NVDA 0.6p3.2 là một chương trình đọc màn hình miễn phí do hãng NVDA sản xuất. Bạn có thể sử dụng NVDA mà không cần cài đặt.

NVDA hỗ trợ đọc màn hình trong quá trình các bạn làm việc như:

- Duyệt web với Mozilla Firefox 3
- Làm việc với các email sử dụng Mozilla Thunderbird 3
- Hỗ trợ cho Microsoft Internet Explorer
- Cơ bản hỗ trợ khi bạn sử dụng Microsoft Outlook Express / Windows Mail
- Hỗ trợ đọc trong Microsoft Word và Excel
- Có thể hỗ trợ truy cập các ứng dụng Java
- Hỗ trợ cho Adobe Reader
- Hỗ trợ cho IBM Lotus Symphony
- Hỗ trợ cho Windows Command Prompt và giao diện điều khiển ứng dụng
Tự động đọc văn bản theo cử động của chuột và âm thanh tùy chọn của vị trí chuột
- Hỗ trợ sử dụng màn hình chữ nổi

* Điều quan trọng là mọi người trên thế giới điều có thể sử dụng chương trình đã được dịch ra 20 ngôn ngữ Brazil Bồ Đào Nha, Croatia, Séc, Phần Lan, Pháp, Galician, Đức, Hungary, Ý, Nhật, Tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nga, Tiếng Slovak, Tây Ban Nha, Thái, dân tộc Trung Hoa, tiếng Ukraina, Hà Lan Nam Phi, Ba Lan và đặc biệt là Việt Nam.

Hai bộ đọc SAPI4 và SAPI5 được sử dụng trong chương trình NVDA nên chúng ta có thể sử dụng bộ đọc SaoMaiVNVoice để hỗ trợ đọc các văn bản tiếng việt.

Bạn có thể tải NVDA về sử dụng với hai hình thức: bản full cài đặt vào máy tính, và bạn cũng có thể tải bản dùng trực tiếp không cần cài đặt ở trang web: http://www.nvda-project.org/  Hiện nay đã có NVDA 2010.1beta1.

 2. Cài đặt chương trình

- Nếu bạn tải bản cài đặt NVDA 2010.1beta1 installer sau khi tải về bạn giải nén và thực hiện cài bình thường.

- Nếu bạn tải bản không cần cài đặt NVDA 2010.1beta1 portable version. Sau khi tải về bạn tiến hành giải nén cho file đó bằng cách là đứng ngay file đó rồi nhấn enter, tab đến Brown chọn đường dẫn lưu file được giải nén rồi nhấn nút Extract. Và bây giờ bạn có thể sử dụng chương trình.

3. Chạy chương trình: Ở đây tôi sử dụng phiên bản NVDA 2010.1beta1 portable version để làm minh họa.

- Sau khi giải nén xong bạn vào thư mục chứa các file đã giải nén tìm đến file NVDA.exe và nhấn Enter để chạy chương trình lên. Lúc này chương trình sẽ xuất hiện màn hình chào bạn chỉ cần nhấn OK để bắt đầu sử dụng chương trình.

4. Thoát khỏi chương trình NVDA:

- Để thoát bạn nhấn Insert + N rồi dùng mũi tên tìm đến Exit Enter (hoặc nhấn Insert + N rồi nhấn X). Chương trình thông báo chắc chắn bạn muốn thoát chương trình NVDA không bạn nhấn Yes để đồng ý thoát, nhấn No để không thoát.

5. Chọn bộ đọc cho chương trình:

Bộ đọc mặc định trong chương trình NVDA là Espeak, do chương trình hỗ trợ cả bộ đọc SAPI4, SAPI5 nên bạn có thể chuyển đổi bộ đọc tùy ý. Để sử dụng các giọng đọc của SaomaiVNVoice thì bộ đọc của bạn chọn phải là SAPI5.

Để chọn bộ đọc bạn làm như sau:

- Nhấn Insert + N vào menu của chương trình, di chuyển đến Preferences submenu (nhấn mũi tên xuống 1 cái) rồi mở Submenu ra chọn mục Synthesizer rồi Enter.

- Hộp thoại Synthesizer xuất hiện bạn nhấn Tab đến mục Synthesizer combo box và dùng mũi tên chọn mục SAPI5 rồi nhấn OK.

6. Chọn giọng đọc cho chương trình:

Sau khi đã chọn bộ đọc SAPI5 thì giọng đọc mặc định của chương trình là Microsoft Sam để chọn giọng đọc của bộ đọc SaomaiVNVoice bạn làm như sau:

- Nhấn Insert + N vào menu của chương trình, di chuyển đến Preferences submenu (nhấn mũi tên xuống 1 cái) rồi mở submenu ra chọn mục mục Voice settings… rồi nhấn Enter.

- Hộp thoại Voice settings… xuất hiện bạn nhấn Tab đến mục Voice combo box chọn giọng đọc ưng ý. Tiếp đó nhấn Tab đến mục Rate chọn tốc độ đọc bằng các phím mũi tên, Home, End, Page up và Page down để chỉnh tốc độ đọc. Tab tiếp đến mục Pitch để chọn cao độ giọng đọc. Tab tiếp đến Volume chọn 100% (lưu ý nếu các bạn giảm âm lượng ở mục này chương trình sẽ không đọc).

- Sau khi thiết lập xong nhấn Tab đến OK rồi kích hoạt vào để hoàn tất.

7. Thiết lập ngôn ngữ giao diện hiển thị cho chương trình:

Mặc định thì ngôn ngữ giao diện của chương trình là tiếng anh. Nếu bạn không thích tiếng anh mà muốn chọn tiếng việt thì làm như sau:

- Nhấn Insert + N vào menu của chương trình, di chuyển đến Preferences submenu (nhấn mũi tên xuống 1 cái) rồi mở Submenu ra chọn mục General settings… rồi Enter.

- Hộp thoại General settings xuất hiện bạn nhấn Tab đến mục Language combo box rồi dùng mũi tên chọn ngôn ngữ bạn muốn. Chẳng hạn như chọn Vietnamese, “vi”  rồi Enter. Chương trình sẽ đưa ra thông báo bạn nhấn OK để chương trình lưu lại cấu hình và khởi động lại chương trình.

 

Chia sẻ bài này qua: