2.2 Thay đổi các thư mục lưu trữ mặc định của Microsoft Word 2003

Mặc định, Microsoft Word 2003 sẽ tự động chọn đến thư mục C:\Documents and Settings\[User Account]\My Documents. Khi đó, nếu bạn lưu ngay bài viết tại theo đường dẫn mặc định thì tập tin sẽ được lưu vào thư mục này theo đường dẫn này và sẽ  có nguy cơ bị mất tài liệu khi chúng ta cài lại HĐH trên ổ đĩa C

Bạn có thể thay đổi đường dẫn đến thư mục khác rồi lưu file cho an toàn mỗi khi lưu văn bản. Tuy nhiên bạn sẽ phải thực hiện thao tác này nhiều lần khi muốn lưu bất kì một văn bản nào. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta có thể thay đổi thư mục mặc định lưu trữ cho Microsoft Word 2003.

Cách thực hiện:

Bạn nhấn Alt + T vào menu Tools và chọn mục Options. Nhấn Ctrl + Tab đến trang File Locations, nhấn tab đến mục file style listbox và chọn mục Documents, và nhấn tab đến Modify button và kích hoạt vào, chọn đường dẫn lưu file mà bạn muốn ở hộp thoại xuất hiện rồi nhấn OK để xác nhận đường dẫn vừa chọn. Sau cùng nhấn ok lần nữa để hoàn tất công việc của mình.

 

Chia sẻ bài này qua: