2.2 Thủ thuật duyệt web:

I. Xử lý những trang web khó đọc đối với Jaws

Jaws giúp chúng ta đọc các thông tin trên trang web một cách dễ dàng những đôi khi Jaws gặp khó khăn trong việc này nếu một số trang web có kiểu thiết kế không mang tính tiếp cận tốt. Trong bài này, bạn được giới thiệu một số mẹo để xử lý trong những tình hướng tương tự như trên.

* Đọc những trang web tự động refresh

Một số trang web được thiết kế tự động refresh sau một khoảng thời gian ngắn để tự cập nhật thông tin mới cho trang web. Mỗi khi trang web được refresh, con trỏ sẽ chạy về đầu trang web và bạn sẽ bị gián đoạn những gì đang làm trước đó. Thường thì Jaws sẽ đọc cho bạn nghe sau bao nhiêu giây trang web sẽ tự động refresh (nếu bạn để chế độ Beginner verbosity)

Để đễ làm việc hơn với những trang web này, bạn thực hiện các bước sau:

- Từ cửa sổ trang web có chế độ tự động refresh, nhấn Insert+V để mở Adjjust Jaws verbosity

- Nhấn P đến khi nghe "Page refresh - automatically"

- Nhấn khoảng trắng để chọn "of"

- Nhấn enter.

Sau đó, tiếp tục đọc trang web, bạn sẽ thấy một sự khác biệt, trang web vẫn tự động refresh nhưng bjan không bị gián đoạn công việc đang làm mỗi khi trang web refresh.

* Làm việc với những hình ảnh được đính thông tin không thích hợp

Một số tác giả không định rõ văn bản cần đọc xen kẻ đối với hình, tiêu đề hay sự mô tả dài. Jaws bỏ qua những hình ảnh dạng này. Nếu hình ảnh vừa là link thì Jaws sẽ đọc đường dẫn của file hình. Nếu bạn không muốn nghe Jaws đọc bất kỳ hình ảnh nào trên trang web, bạn hãy vào Verbosity, nhấn G để chọn "graphics options", mũi tên xuống đến "graphiics show - tagged", nhấn khoảng trắng chọn "graphics show - none". và nhấn enter.

* Bỏ qua các nội dung flash trên trang web

Nếu bạn không muốn Jaws thông báo các flash movie trên trang web thì bạn có thể thiết lập để Jaws bỏ qua chúng. Tuy nhiên, khi bỏ qua các flash movies thì bạn có thể không làm việc được với một số nội dung trên trang web.

Để bỏ quaq chế độ nhận dieeajng flash movies, bạn thực hiện:

- Nhấn Insert+V

- Nhần F để chọn "flash movies recognize - on".

- Nhấn khoảng trắng để chọn "of" (tắt) chế độ này

- Nhấn enter để đóng hộp thoại.

II. OnMouseOver

Tác giả của một số trang web dùng OnMouseOver để hiển thị hình ảnh hoặc văn bản khi người dùng chuột rê chuột lên một thành phần riêng trên một trang web. Khi chúng ta di chuyển con trỏ đến thành phần có tính năng OnMouseOver, Jaws sẽ thông báo "OnMouseOver" ở cuối tiêu đề của thành phần đó. Khi thành phần OnMouseOver thì moojt vùng văn bản nào đó sẽ thay đổi. Người dùng Jaws muốn  kích hoạt thành phần OnMouseOver, nhấn Ctrl+Insert+Enter.

Khi chúng ta kích hoạt một OnMouseOver, Jaws sẽ đọc lên dòng thứ mấy trên trang web được thay đổi. Để đọc được thông tin xuất hiện, nhấn J và nhập vào số dòng bạn nghe Jaws đọc (ví dụ: 123) và nhấn enter. Sau đó, di chuyển các phím mũi tên để đọc thông tin. Muốn trở lại vị trí trước đó, nhấn Shift+J.

 

Chia sẻ bài này qua: