2.3 Phục hồi hệ thống với tiện ích system restore

Bạn phải làm gì khi hệ thống máy  của bạn có vấn đề (chẳng hạn như khi bạn nhấn Alt+f4 mà máy không đóng cửa sổ hiện hành cho bạn mà lại còn mở thêm một cửa sổ duyệt web mới...)? Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục tình trạng đó bằng cách dùng tiện ích system restore có sẵn trong windows.

* phục hồi máy về một thời gian sớm hơn:

Để giải quyết "chứng" của máy, bạn có thể đưa máy trở lại tình trạng trước đây (khi chưa xảy ra sự cố hiện tại). Bạn thực hiện theo các bước sau đây: để phục hồi:

- mở start menu\programes\accessories\system tools\system restore

- chọn restore my computer to an earlier time trong hộp thoại xuất hiện

- Chọn next

- Bạn có thể chọn thời gian muốn phục hồi hệ thống. Nếu trong ngày mà bạn thực hiện phục hồi hệ thống có sự kiện gì đối với hệ thống thì sẽ có đểim thời gian phục hồi được tạo ra tương ứng với từng sự kiện. Hoặc bạn có thể nhấn tab để chọn một trong các nút:

+ show the previous month: thời gian trong tháng trước

+ show the next month: tháng tiếp theo

+show the previous day: ngày trước

+ show the next day: ngày kế

- nhấn Alt + N để kích hoặt nút next

- đến đây, thời gian mà bạn chọn để phục hồi hệ thống sẽ hiện ra trên màn hình để bạn xác nhận lại xem đó có phải là thời gian chính xác chưa. Nếu muốn thay đổi thời gian, bạn nhấn Alt+B để quay lại bước trước  hoặc nhấn Alt+N để chọn next và đi tiếp

- Sau đó, máy sẽ restart và bạn chỉ cần chờ máy khởi động lại là xong.

* chú ý: các móc thời gian phục hồi có thể được hình thành theo các cách sau:

- Sau mỗi khi một phần mềm mới được cài vào máy hay một phần mềm được gỡ ra khỏi máy

- sau mỗi lần hệ thống được tự quét theo lịch đã lên sẵn

- do bạn tự lập ra một móc thời gian riêng.

* tạo system restore point

Nếu bạn muốn tạo thời gian để phục hồi theo ý của mình, bạn thực hiện như sau:

- chọn create a restore point trong cửa sổ system restore

- chọn next

- nhập phần mô tả cho restore point ở ô description

- nhấn Alt+R để kích hoạt nút create

- Nhấn Alt+C để chọn close button

Lần sau, khi bạn vào lại cửa sổ để chọn thời gian phục hồi, bạn sẽ thấy thời gian mà bạn tạo xuất hiện trong đó. dựa vào phần mô tả, bạn có thể nhận ra đâu là móc thời gian mà mình đã tự tạo.

 

Chia sẻ bài này qua: