2.3. SỬ DỤNG MOZILLA THUNDERBIRD VỚI JAWS

Phần II: Gợi ý vài thiết lập

Mong rằng bài viết ở tạp chí Sao Mai accessTech số 39 ít nhiều cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản về việc sử dụng Mozilla Thunderbird. Trong tạp chí kì này, xin chia sẻ vài gợi ý về việc cấu hình để sử dụng hiệu quả hơn với trình đọc màn hình.

1. Thiết lập trong hộp thoại Account Settings

Với người khiếm thị thì nên thực hiện các thiết lập sau đây trong Account Settings của mỗi tài khoản. Để vào hộp thoại này, bấm Alt+T vào trình đơn Tools rồi mũi tên lên xuống tìm và kích hoạt vào Account Settings. Sau đó, tại tree view, bấm mũi tên xuống đến khi nghe tên của tài khoản (thường là địa chỉ e-mail của tài khoản đó) thì dừng lại. Nếu Jaws đọc Closed thì bấm mũi tên phải mở ra.

Bây giờ, bấm mũi tên xuống đến Server Settings rồi tìm và đánh dấu chọn vào Check For New Messages On Startup (kiểm tra thư mới vào lúc khởi động).

Trở về Treeview, tiếp tục bấm mũi tên xuống đến Composition And Addressing Settings và thiết lập:

+ Đánh dấu chọn: Automatically quote the original message when replying (đính kèm bản gốc của thư khi trả lời)

+ Bấm Tab một lần, chọn start my reply to above the quote trong Combo Box.

Hai lựa chọn này có tác dụng đảm bảo nội dung trả lời thư luôn luôn ở phía trên thư gốc, và nội dung thư gốc sẽ bị khoá lại. Do đó, dù thao tác bàn phím chưa thuần thục thì cũng không xảy ra trường hợp viết nội dung trả lời vào bên trong thư gốc, gây khó khăn cho người đọc, nhất là người khiếm thị.

2. Thiết lập trong hộp thoại Options

Vào trình đơn Tools và dùng mũi tên lên xuống tìm rồi mở hộp thoại Options. Đây là hộp thoại nhiều trang, với nhiều tuỳ chọn khác nhau cho người dùng. Với người dùng trình đọc màn hình, hãy thiết lập như sau:

Tại trang General, bỏ chọn: When Thunderbird launches, show the Start Page in the message area – nôm na là tắt trang giới thiệu và hướng dẫn sử dụng.

Lưu ý, không thể dùng Ctrl+Tab để di chuyển đến các trang trong hộp thoại này. Muốn di chuyển thì đứng tại danh sách các trang rồi bấm mũi tên trái phải.

Giờ hãy bấm Tab hoặc Shift+Tab đến khi nghe đọc là General thì bấm mũi tênphải đến Display (hiển thị) rồi thiết lập như sau:

Tại trang Display, bấm Tab một lần để đến danh sách các trang con của trang này. Thường thì con trỏ sẽ ở trang Formatting (Định dạng). Tại trang này, tìm và đánh dấu chọn vào Display emoticons as graphics.

Trở về danh sách các trang con của Display, bấm mũi tên phải di chuyển đến trang Composition (soạn thư):

+  Bấm Tab đến Forward Message rồi dùng mũi tên lên xuống chọn Inline.

+ Tìm và đánh dấu chọn vào add Extention To File Name – tạm dịch: hiển thị phần mở rộng của tập tin đính kèm khi gửi/ nhận thư.

+ Tìm và bỏ chọn: Confirm when using keyboard shortcut to send message – xác nhận khi người dùng bấm Ctrl+Enter để gửi thư.

Bây giờ, đứng tại danh sách các trang con của Display, bấm mũi tên phải đến trang advance Options (các thiết lập nâng cao). Bấm Tab một lần đến danh sách các trang con của trang này.

Dùng mũi tên di chuyển đến trang Reading And Display (đọc và hiển thị):

+ Đánh dấu chọn: Automatically mark messages as read (đánh dấu thư đã đọc) rồi bấm Tab đến phần After Displaying và chọn 4 hoặc 5 Second (4, 5 giây). Thiết lập này có tác dụng đánh dấu các thư đã được đọc sau khi người dùng di chuyển con trỏ đến thư đó khoảng 4, 5 giây như đã chọn.

+ Bấm Tab đến Open Messages In, bấm mũi tên lên xuống chọn A New Window (mở thư tại vị trí con trỏ trên một cửa sổ mới).

+ Tìm và đánh dấu chọn vào Close Messages On Delete (đóng thư đang đọc khi nó bị xoá)

Bấm OK để lưu và thoát hộp thoại. Bây giờ, tại cửa sổ chính của Mozilla Thunderbird, bấm F8 để tắt chế độ Message Pain – chế độ hiển thị nội dung thư khi người dùng rê chuột hoặc dùng mũi tên di chuyển đến nó. Xin lưu ý rằng F8 có tác dụng bật tắt tính năng này. Do đó, nếu không kiểm soát. Được bạn đã tắt hay chưa thì kiểm tra trong trình đơn View ->Layout.

 

Bài viết có vẻ khô khan vì chỉ là hướng dẫn các thiết lập để Thunderbird làm việc tốt hơn với trình đọc màn hình. Các gợi ý trên đây dựa trên tài liệu hướng dẫn sử dụng Mozilla Thunderbird của Jamal Mazrui. Bạn đọc quan tâm có thể tải Jaws script cho ứng dụng này về rồi tham khảo tài liệu gốc bằng tiếng Anh.

Lưu ý: các thiết lập trên là để Mozilla Thunderbird hoạt động tốt với trình đọc màn hình. Với Jaws, dù bạn có cài Script hay không thì các thiết lập này vẫn có tác dụng. Chưa trải nghiệm nhiều với NVDA nên không dám đưa ra nhận định gì ở đây. Chúc bạn thành công.

Đặng Mạnh Cường

Chia sẻ bài này qua: