2.3 Sử dụng Windows live mail

Windows live là một bộ tiện ích độc đáo và cần thiết cho máy tính. Nó bao gồm Windows live messenger, windows live mail, windows live photos,… Trong đó chương trình Windows live mail là một tiện ích dùng để gởi nhận thư điện tử tương tự như yahoo mail, gmail. Ở tạp chí kì trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về Windows live messenger và trong kì tạp chí này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Windows live mail.

1. Đăng nhập vào hộp mail:

- Đầu tiên bạn mở chương trình Internet Explorer, Alt + D lên thanh địa chỉ và gõ địa chỉ http://mail.live.com

- Khi lên được trang web nếu bạn chưa có địa chỉ email thì nhấn B đến Đăng ký button và kích hoạt vào rồi tạo email tương tự như trên trang yahoo và gmail.

- Nếu đã có địa chỉ email thì bạn hãy tiến hành đăng nhập vào hộp thư của mình bằng cách:

            + Nếu máy tính bạn đang sử dụng là máy bạn tạo địa chỉ email đó thì bạn sẽ nhấn Insert + F7 lên link list và tìm tới liên kết có tên là địa chỉ email của bạn rồi enter. Tiếp đó nhập mật khẩu rồi nhấn enter.

            + Nếu bạn muốn đăng nhập vào một tài khoản email khác thì nhấn Insert + F7 lên link list và tìm liên kết Đăng nhập vào Window live ID khác rồi enter. Tiếp đó bạn nhập Window live ID và mật khẩu rồi enter.

2. Gởi mail

- Sau khi đã đăng nhập được vào bạn nhấn Insert + F7 lên link list và tìm đến liên kết Gửi email rồi enter.

- Sau khi vào cửa sổ soạn thư bạn sẽ đứng ngay mục Đến edit: nhập địa chỉ email của người mà bạn muốn gởi thư đến.

- Tab đến mục Chủ đề edit nhập tên lá thư

- Tab tiếp đến mục Nội dung thư edit nhập nội dung lá thư.

- Cuối cùng nhấn Insert + F7 lên link list tìm đến mục Gửi rồi nhấn enter.

* Nếu bạn muốn gởi file đính kèm thì sau khi nhập xong nội dung lá thư bạn nhấn Insert + F7 lên link list và tìm đến liên kết Tệp đính kèm rồi nhấn enter. Tìm và mở tập tin cần gởi. Sau khi đưa file cần gởi ra thì ra lệnh gởi là xong.

Để biết thư đã gởi được hay chưa bạn nhấn N hai lần để kiểm tra.

3. Đọc mail:

- Sau khi đăng nhập thành công vào tài khoản của mình, bạn nhấn Insert + F7 lên link list và tìm đến mục hộp thư đến rồi enter.

- Đưa con trỏ về đầu trang web, nhấn chữ X hai lần để đi đến lá thư đầu tiên trong danh sách, đưa mũi tên xuống sẽ tìm được liên kết tiêu đề thư nhận được nhấn enter để mở lá thư cần đọc.

- Mở được thư cần đọc rồi nhấn Ctrl + Home đưa con trỏ về đầu văn bản, nhấn H hoặc Shift + H để chuyển nhanh đến tiêu đề của lá thư rồi dùng mũi tên xuống để đọc thư như đọc một văn bản. Và cứ thế cho đến hết lá thư.

* Nếu thư có file đính kèm thì để nhận file đính kèm về máy bạn nhấn Insert + F7 lên link list và tìm đến mục tải xuống rồi enter. Tiếp đó chọn save button, tìm đường dẫn lưu file và thực hiện lưu như lưu một văn bản trong word. Sau khi tải xong nhấn close button để hoàn tất.

4. Trả lời thư:

Từ cửa sổ thư đang đọc, nhấn Insert + F7 lên link list và tìm tới liên kết trả lời hoặc trả lời tất cả rồi enter (mục trả lời chỉ trả lời cho người gởi thư cho mình, mục trả lời tất cả gởi thư trả lời cho tất cả những người có địa chỉ email trong bức thư mình nhận được. Không cần điền địa chỉ của người nhận vì trang web tự lấy lại địa chỉ của người gửi email cho ta. Có thể giữ lại tiêu đề của mail cũ hoặc nhập tiêu đề mới. Gõ nội dung email hồi âm và gửi đi.

5. Chuyển tiếp thư

Từ cửa sổ thư đang đọc, nhấn Insert + F7 lên link list và tìm tới liên kết chuyển tiếp rồi enter. Nhập địa chỉ email của người nhận. Có thể giữ lại tiêu đề của mail cũ hoặc nhập tiêu đề mới. Gõ nội dung email và gửi đi.

 

 

Chia sẻ bài này qua: