2.3 Tạo shortcut cho sự kiện tắt máy

Có đôi khi, phím windows của bàn phím máy bạn cứ trơ ra, bạn ấn mấy lần cũng không gọi nó dậy được, hoặc là có khi nào bạn cảm thấy cần một cách tắt máy nhanh chóng hơn (ngoài việc bấm nút power) không?

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn cách tạo shortcut để tắt máy nhanh hơn và tiện hơn.

1. shortcut cho shutdown:

- Đưa con trỏ về màn hình nền desktop, bỏ chọn tất cả các shortcut ở đây bằng cách nhấn F5 hay ctrl spacebar

- nhấn applications, chọn new, chọn shortcut.

- nhập vào dòng lệnh: shutdown.exe –s –t 0. Dòng lệnh này có nghĩa là tắt máy ngay sau khi kích hoạt shortcut này mà không chờ đợi gì hết. Enter để kích choạt nút next để chuyển sang bước kế tiếp.

- tiếp theo, nhập tên cho shortcut. Mặc định thì shortcut được đặt tên là shutdown.exe. Bạn có thể thay đổi hoặc giữ nguyên tên này.

- Nhấn enter để kích hoạt nút finish để hoàn tất.

Bây giờ, trở lại màn hình desktop, bạn sẽ tìm được shortcut để tắt máy mà bạn vừa tạo xong. Bạn có thể tạo phím nóng cho shortcut này để lần sau, bạn chỉ cần thực hiện một thao tác là có thể tắt máy.

2. shortcut cho restart:

Bạn cũng thực hiện các bước tương tự như cách tạo shortcut cho việc tắt máy, nhưng thay dòng lệnh thành: shutdown.exe –r –t 0.

3. mở rộng:

Nếu bạn muốn máy tính shutdown sau một khoảng thời gian nào đo (sau khi kích hoạt shortcut shutdown) thì bạn thay số 0 bằng một con số chỉ thời gian khác. Chú ý: đơn vị đo ở đây phải là giây.

 

Chia sẻ bài này qua: