3.1 Một số phím tắt cho Windows

Có rất nhiều phím tắt của Windows dưới đây bạn đã quá quen thuộc nhưng hi vọng sẽ có một số phím mới hữu ích.

Win mở Start MenuWin+R mở hộp thoại Run
Win+M Thu nhỏ toàn bộ các cửa sổ chương trình đang mở
Win+Shift+M Phóng lớn toàn bộ các cửa sổ đang mở
Win+L Khóa Windows
Win+E Mở chương trình quản lý tập tin Windows Explorer
Win+F Mở hộp thoại tìm kiếm
Win+U Mở trình quản lý các tiện ích gồm trình đọc màn hình, trình phóng lớn...
Win+D Xem trên desktop và thu nhỏ toàn bộ các cửa sổ
Win+F1 Mở trang giúp đỡ của Windows
Win+Pause Mở cửa sổ thuộc tính của hệ thống
Alt+Tab Chuyển đổi giữa các cửa sổ chương trình
Alt+F4 Đóng cửa sổ hiện tại
Alt+Enter Mở hộp thoại thuộc tính của mục hiện tại
Alt+SPACEBAR Mở thực đơn hệ thống của cửa sổ hiện hành
Alt+SPACEBAR+N Thu nhỏ cửa sổ hiện hành
Alt+SPACEBAR+R Phục hồi kích thước bình thường cửa sổ hiện hành
Alt+SPACEBAR+C Đóng cửa sổ hiện hành
Alt+SPACEBAR+X Phóng lớn cửa sổ hiện hành
Ctrl+Alt+Delete Mở trình quản lý công việc. Lưu ý, trên Vista mở cửa sổ đăng nhập Windows có nhiều chọn lựa khác nhau.
Ctrl+Shift+Esc Mở trình quản lý công việc
Ctrl+Esc Mở Start menu
Shift Nhấn Shift khi bỏ CD vào để ngăn không cho CD tự động chạy
Shift+Delete Xóa một mục vĩnh viễn.

 

Chia sẻ bài này qua: