3.2 Cách đánh số trang ngay vị trí tùy ý trong Office.

Trong quy định trình bày báo cáo của khóa luận tốt nghiệp, các bạn sẽ được yêu cầu phải đánh số trang bắt đầu từ phần nội dung của báo cáo, thông thường là bắt đầu từ chương 1 (có thể là từ trang thứ 10 trong văn bản). Bài viết này sẽ hỗ trợ cho các bạn thực hiện công việc đó.

Bước 1: Mở văn bản cần đánh số trang và di chuyển đến vị trí mình muốn. Ở đây là trước chữ Chương 1.

Bước 2: Chia văn bản thành các phân đoạn Section. Cụ thể ở đây ta chia văn bản thành 2 phân đoạn. Phân đoạn 1 từ đầu đến vị trí chúng ta cần đánh số trang. Phân đoạn 2 là từ chữ Chương 1 trở về sau. Cách thực hiện, nhấn Alt+ P vào menu Page Layout, chọn mục Break (B) rồi dùng mũi tên chọn Continuous hoặc Next Page (phân đoạn mới bắt đầu trang tiếp theo) rồi nhấn Enter.

Bước 3. Bỏ liên kết giữa phân đoạn 1 và 2. Mục đích của việc bỏ liên kết giữa hai phần đã được ngắt là để cho 2 phần này được độc lập với nhau, số trang hoặc thành phần tiêu đề của phần phía sau sẽ không bị phụ thuộc vào số trang hoặc nội dung tiều đề (Header) hoặc Footer của phần phía trước. Bạn phải chọn bỏ liên kết này thì khi bạn xóa số trang không đánh ở phần 1 thì phần (Section) 2 sẽ không bị ảnh hưởng nhé. Cách thực hiện:

- Nhấn Alt + N vào menu Insert, vào Footer (O), chọn Edit Footnote (E).

- Nhấn Alt + J vào menu Design, di chuyển đến Link To Previous (K) rồi Enter.

Bước 4. Đứng tại phân đoạn cần đánh số trang và thực hiện chèn số trang như bình thường.

Mong bài viết sẽ hữu ích.

Phạm Thị Kim Thoa

Saomai.congnghe@gmail.com

Chia sẻ bài này qua: