3.2 Gỡ bỏ biểu tượng Get windows 10

Từ khi có các thông tin chính thức về việc ra mắt Windows 10, nếu cập nhật Windows, bạn sẽ thấy biểu tượng Get Windows 10 trên khay hệ thống (System Tray), và gần đây nó còn hiển thị như một cửa sổ ứng dụng. Trong mẹo vặt kì này, xin hướng dẫn bạn đọc cách để tắt vĩnh viển biểu tượng này, nhằm tiết kiệm chút tài nguyên và giảm bớt phiền toái khi làm việc với nhiều cửa sổ.

Mở Registry Editor bằng cách vào Run, gõ Regedit và bấm Enter rồi mở theo khóa sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Gwx

Đứng ngay khóa này, bấm Application, chọn New-> DWORD (32-bit) Value rồi Enter để tạo ra một giá trị dạng DWORD và đặt tên cho nó là DisableGwx

Enter vào DWORD vừa tạo rồi điền vào số 1

Khởi động lại máy. Biểu tượng kia sẽ biến mất.

Một cách khác, bạn có thể chép đoạn mã dưới đây vào Notepad rồi lưu lại thành tập tin *.reg. Sau đó chạy tập tin lên và khởi động lại máy:

;Code begin

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\GWX]

"DisableGwx"=dword:00000001

;Code End

Trên đây, tôi vừa chia sẻ một mẹo nhỏ để gỡ bỏ biểu tượng Get Windows 10, cũng như cửa sổ này. Dù chúng ta có thể tắt nó đi được, nhưng nếu mỗi lần mở máy lên lại phải tắt thì hơi phiền. Do đó cách này có thể tiết kiệm được chút ít thời gian.

Tham khảo: howtogeek.com

Đặng Mạnh Cường

cuong@trungtamsaomai.org

Chia sẻ bài này qua: