3.2. Sử dụng Command Prompt hiệu quả hơn

 

Nếu phải thường xuyên dùng Command Prompt (CMD) để thao tác với các tập tin / thư mục: sao chép / xóa các tập tin cùng loại (MP3, TXT)..., có lẽ bạn cũng công nhận với tôi rằng các thao tác thực hiện là khá mất thời gian, vì bạn phải dùng lệnh CD để đi tới thư mục cần thao tác. Nếu không thì phải gõ rất nhiều. Mẹo vặt dưới đây sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian, nếu nhu cầu của bản thân buộc bạn phải dùng CMD.

1. Vào Notepad rồi chép đoạn mã sau đây:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\Command Prompt Here]

@="Open Command &Prompt Here"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\Command Prompt Here\command]

@="cmd.exe /k cd %1"

2. Lưu lại với phần mở rộng là *.reg

3. Chạy tập tin *.Reg vừa lưu rồi trả lời Yes, OK

4. Đứng tại một thư mục cần thực hiện các thao tác với CMD

5. Bấm Application để mở trình đơn ngữ cảnh

6. Bấm chữ P để kích hoạt tùy chọn “Open Command Prompt Here”

Cửa sổ CMD được mở và tự động điều hướng tới thư mục đã chọn trước đó. Giờ bạn có thể dùng các lệnh trong CMD để thực hiện các thao tác cần thiết cho nhu cầu của bạn.

Tôi thường dùng thủ thuật trên khi chuyển một thư mục gồm các tập tin *.wav thành MP3, và sau đó xóa bỏ các tập tin *.wav. Nếu thuộc được nhiều lệnh trong CMD mà dùng thủ thuật này thì mọi thứ sẽ được thực hiện một cách nhanh chóng.

Đặng Mạnh Cường

Chia sẻ bài này qua: