3.2 Sử dụng hai tài khoản Skype trên một máy cùng một lúc

Có lẽ với một account là đủ cho mỗi người dùng skype trong một thời điểm. Tuy nhiên, đôi khi bạn hoặc tôi lại có nhu cầu sử dụng hai skype name cùng một lúc nhưng chỉ với một cái máy. Ví dụ: tôi cần phải dùng tài khoản skype của mình để gửi file cho một người bạn, trong cùng lúc đó, tôi phải dùng tài khoản skype của Sao Mai để hướng dẫn học viên học từ xa. Trong trường hợp trên, tôi vẫn có thể sign in vào hai skype name cùng lúc. Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn cách thiết lập để đăng nhập vào hai tài khoản skype cùng một lúc trên cùng một máy tính.

Trước khi thực hiện theo các bước dưới đây, phải chắc chắn rằng bạn đã có hai skype name được tạo. Sau đây là cách thiết lập.

1. Vào trình đơn start hoặc vào windows explorer để mở control panel, nhấn U đến user account, enter.

2. Hộp thoại user account xuất hiện, nhấn tab một lần, bạn sẽ nghe Jaws đọc "Change an account", mũi tên xuống  chọn create an account, enter để tạo user account mới trong máy tính.

3. Nhập tên account, chọn next. Ví dụ tôi nhập forskype.

4. Mũi tên xuống chọn loại accountlimited ở bước tiếp theo.

5. Dùng phím Tab tìm create account button, nhấn enter.

6. Tiếp theo, bạn cần đặt password cho account này. Nhấn tab một lần, bạn sẽ nghe Jaws đọc "table... computer...". Dùng con trỏ Jaws và đưa mũi tên lên, xuống tìm đến dòng có tên account bạn vừa tạo.

7. Nhấn phím end, Ctrl + mũi tên trái di chuyển về tên account mới tạo, click chuột trái (nhấn dấu chia ở bàn phím số) để mở ra những tùy biến của account này.

8. Mũi tên xuống đến "create password" , enter.

9. Nhập hai lần password rồi tìm và kích hoạt create password button.

10. Thoát cửa sổ user account và cửa sổ control panel vì bạn đã hoàn tất việc tạo account mới.

11. Bạn vào địa chỉ sau: C:\Program Files\Skype\Phone. Chọn skype.exe, mở trình đơn ngữ cảnh, chọn create shortcut để tạo thêm shortcut cho Skype.

12. Copy shortcut này (shortcut to skype.exe) và dán vào desktop

13. Chọn shortcut vừa dán, nhấn Alt + enter để vào hộp thoại properties.

14. Ở thẻ shortcut (thẻ đầu tiên), bấm nút advanced, check vào Run with different credentials. Ok hai lần.

Bây giờ bạn đã có thể làm việc với hai tài khoản skype trên một máy cùng lúc rồi. Đối với tài khoản thứ nhất, bạn chạy skype từ trình đơn start và đăng nhập như thường lệ. Với tài khoản thứ hai, bạn enter vào shortcut của skypedesktop. Khi hộp thoại Run as mở ra, bạn mũi tên xuống đến user name, gõ user account đã tạo ở bước trên, gõ passwordenter. Cửa sổ skype sẽ xuất hiện ngay sau đó.

Chia sẻ bài này qua: