3.3 Thiết lập nơi lưu tập tin khi tải tập tin từ internet về máy bằng sự hỗ trợ chính trình duyệt đó.

Nghe Audio

Khi các bạn tải một tập tin từ internet về máy bằng sự hỗ trợ của chính trình duyệt đó thì chương trình sẽ không hỏi bạn nơi lưu tập tin đó. Và bạn cũng gặp không ít khó khăn khi tìm lại tập tin đã tải về. Do đó, bài viết này sẽ giúp các bạn thiết lập cho trình duyệt hỏi bạn muốn lưu vào đâu khi bạn cần tải một tập tin về.

1. Đối với Chrome:

Đứng ngay cửa sổ google chrome, nhấn alt + f vào menu của chương trình, dùng mũi tên tìm đến Setting (cài đặt) rồi enter.

Nhấn tab tìm đến setting (cài đặt) rồi nhấn enter/space, tiếp đó nhấn tab đến advance setting (cài đặt nâng cao) rồi enter.

Nhấn e tìm đến mục file locations (vị trí tải xuống) thông báo cho các bạn biết nơi mặc định lưu trữ tập tin tải xuống.

Nhấn tab đến nút Change (thay đổi), nhấn enter/space vào nếu muốn thay đổi nơi lưu trữ.

Nhấn tab 1 lần tới mục chec kbox và nhấn khoảng trắng để check. Từ giờ trở đi khi bạn ra lệnh tải một tập tin nào về thì trình duyệt sẽ xuất hiện một hộp thoại save as cho phép bạn chọn nơi lưu trữ tập tin đó.

2. Firefox

Đứng ngay cửa sổ firefox, nhấn alt + T vào menu tool, nhấn mũi tên tới option rồi enter (hoặc nhấn alt + t rồi nhấn chữ O).

Trong hộp thoại bạn tìm đến tab General.

Nhấn tab đến mục radio button rồi dùng mũi tên lên/xuống tìm và chọn mục always ask me where to save files.

Chọn xong nhấn tab đến ok rồi enter/space.

3. Internet explorer

Đối với internet explore, chúng ta không thể chọn được như ở 2 chương trình trên. Nhưng trong quá trình tải tập tin về thì chương trình sẽ cho chúng ta lựa chọn là muốn lưu tập tin ở đâu.

Khi bạn ra lệnh tải tập tin về thì trên cửa sổ internet sẽ xuất hiện một thanh công cụ cho bạn lựa chọn tải tập tin. Lúc này bạn nhấn f6 tìm đến nút open.

Nhấn tab đến save click button rồi nhấn mũi tên xuống để vào, dùng mũi tên lên/xuống tới save as rồi enter.

Hộp thoại save file hiện ra, bạn thực hiện chọn nơi lưu trữ tập tin rồi tải tập tin như bình thường.

Trên đây là một vài thao tác giúp các bạn quản lý tốt tập tin tải về từ internet với sự hỗ trợ tải về của chương trình duyệt web.

 

Phạm Thị Kim Thoa

Saomai.congnghe@gmail.com

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin